Випуск 1-2 (245): січень – квітень, 2001

Увесь випуск в одному файлі

Зміст 

Статті та повідомлення

Новохатський К. Є. Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів

Дискусія про архіви

Загорецька О. М., Кузнецова Л. В., Кулешов С. Г. Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми

Публікації архівних документів

Мицик Ю. А. Із джерел про участь запорожців у подіях “Смуты” початку XVII ст. у Московській державі

Гаврилюк С. В. Дослідження з історії Холмщини i Підляшшя (за листами М. Петрова до П. Батюшкова)

Боряк О. О. З рукописних фондів ІМФЕ: матеріали до “жіночих студій” у польових записах Людмили Шевченко

До історії архівної справи в Україні

Матяш І. Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років

Огляди джерел і документальні нарисии

Довбищенко М. В. Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України

Кентій А. В. Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України

Олійник М. М. Неп у приватній цензовій і кустарно-ремісничій промисловості (за документами архівів України та Російської Федерації)

Павленко І. А. Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949)

Пошуки та знахідки в архівах

Пиріг О. А. Неп в Україні: крізь призму одного документа

У Міжнародній раді архівів

З матеріалів XIV Міжнародного конгресу архівів

Архівна справа за рубежем

Зарубіжні архівні часописи публікують

Нормативні документи

Галузевий стандарт України “Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги”

Критика та бібліографія

Коваль М. В., Вєтров І. Г. Путівник у трагічне минуле

Реєнт О. П. Праця про життя та діяльність М. А. Рубача

Олена Миколаївна Базанова: Некролог

Степан Хемич: Некролог

Відомості про авторів