Випуск 4-5 (247): липень – жовтень, 2001

Увесь випуск в одному файлі

Зміст (Contents)

Статті та повідомлення

Папакін Г.В. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК)

Дискусія про архіви

Боряк Г.В. Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги “Трофеї війни та імперії…”)

Швецова-Водка Г.М. Співвідношення понять “документ” та “історичне джерело”

Ганжуров Ю.С. Типізація та індивідуалізація історичних джерел новітнього часу: начерки до проблеми

Публікації архівних документів

Романова В.Ю., Хорхордіна Т.І. “Засмічений антирадянськими елементами…” (Московський історико-архівний інститут у 1930-ті рр.)

Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

Заяць А.Є. До історії правової локації волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: Локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках

Кондратюк Р.Ю. Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини XVIII ст.

Пиріг О.А. Документальна база дослідження банківської системи України 1920-х років

Павленко І.А. Відділ ЦК КП(б)У по західних, Ізмаїльській та Закарпатській областях: документи ЦДАГО України

Винокурова Ф.А. Протистояння особистості політиці нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми

“Военные трофеи”, выпуск 7. Содержание

Документ без коментаря

Одіссея архіву Академії співу в Берліні: ланка, якої бракувало

Архівна справа за рубежем

Чепуренко Я.О. Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США

Матвіюв М. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 р.

Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

Марчук І.В. Невідомі документи Народно-визвольної революційної організації

Критика та бібліографія

Климова К.І., Матяш І.Б., Палієнко М.Г. “Куди прямують архіви..?” (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі)

Верба І. В. Персоніфікуючи історію архівної справи

В.В. Кузьменко – Некролог

М.Я. Варшавчик – Некролог

М.П. Лукичов – Некролог

Відомості про авторів