Випуск 6 (248): листопад – грудень, 2001

Увесь випуск в одному файлі

Зміст (Contents)

Актуальне інтерв’ю

Закон створює правову основу для розв’язання суто професійних питань. На запитання редакції відповідає начальник організаційно-аналітичного відділу, член колегії Держкомархіву України Костянтин Новохатський

Дискусія про архіви

Довбищенко М. В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції

Публікації архівних документів

Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник “Полуднева Україна”

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

Мартиненко H.M. Фонд Kанцелярії харківського генерал-губернатора як джерело дослідження форм роботи меншовиків в Україні (1907-1914)

Савчук Б. П. Суспільно-політичне життя Західної України 20-30-х років XX ст. за документами польської поліції

Яременко Л.М. Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930)

Винокурова Ф.А. Протистояння особистостi полiтицi нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми. Закінчення.

У Міжнародній раді архівів

Боряк Г. В. Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства.

Резолюція Делегатських зборів. Рейк’явік, 13 жовтня 2001 року

“Пам’ять світу під загрозою!” Пресове повідомлення

Архівна справа за рубежем

Мєшков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000)

Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

Гай-Нижник П. П. З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського

Зозуля С. Ю. Ніжин восени 1919 року: Невідомий фрагмент щоденника професора Івана Турцевича

Старков В. А. Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України)

Буравський О. А. Нові документи до біографії Томаша Оскара Сосновського: майнові справи родини

Критика та бібліографія

Волковинський В. М. ґрунтовне дослідження з історії державних установ в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Пінчук Ю. А. Узагальнююча праця про Н. Д. Полонську-Василенко

Матяш І. Б. Етнічна історія греків України в особах

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” у 2001 році