Випуск 1-3 (251): січень – червень, 2003

Увесь випуск в одному файлі

Зміст (Contents)

Втрачено назавжди? Гуманітарна катастрофа у Кам’янці-Подільському

Анотовані реєстри описів фондів Кам’янець-Подільського міського архіву, пошкоджених внаслідок пожежі

Качковський О. Б. До питання укладання анотованих реєстрів описів

Шандра В. С. Від культури архівної справи до державної політики в архівній справі: шляхи реконструкції втрачених фондів

Статті та повідомлення

Боряк Г. В., Папакін Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації

Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем

Публікації архівних документів

Зозуля С. Ю. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922-1930)

Теорія і практика архівної справи

Кисельова А. А. Оформлення веб-сторінки офіційного сайту Державного комітету архівів України

Інтерв’ю з цікавим співрозмовником

“…Зробити все можливе задля збереження для нащадків архіву української науки”. Нa запитання редакції відповідає Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Олексій Семенович Онищенко

Дискусія про архіви

Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого як “поле документації” та як архів епохи Київської Русі

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

Морозова А. В., Бєлий Д. В. До історії єврейських землеробських колоній в Україні

Борисенко С. А. Документи консульських установ Української Держави в РСФРР як історичне джерело

Сушко О. О. Висвітлення української системи приватного підприємництва періоду непу в документах центральних державних архівів

Черченко Ю. А. Документальні видання з історії ОУН і УПА

Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція України 1920-1930-х років в архівних документах

Матеріали до словника архівних діячів

Тороповська Т. М. “Київський Нестор істориків…”: Архівні документи до біографії Володимира Щербини

Документальні виставки

Матеріали до документальної виставки “Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.”. Вступне слово В. М. Горобця

Архівна справа за рубежем

Чепуренко Я. О. Формування президентських архівів у країнах СНД

Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

Страшко В. В. Про поліфонічність вживання літери “S” (ЕПСІЛОН) в актових книгах

Овсієнко О. Ф., Сарнацький О. П. Невідомі листи М. Міхновського до М. Грушевського

Критика та бібліографія

Ворончук І. О. Колективна праця з історії української архівістики

Чупрова Е. Г. Книга про українського історика-архівіста М. В. Горбаня

Пиріг Р. Я. Персоніфікуємо наше минуле: Микола Скрипник

Відомості про авторів