Випуск 4-6 (252): липень – грудень, 2003

Увесь випуск в одному файлі

Зміст (Contents)

Проблеми архівного законодавства в сучасному світі

Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів

Статті та повідомлення

Мицик Юрій. Довкола “архіву Переяславської ради”: міфи та реалії джерельної бази

Журба Олег. Журнальний період становлення української археографії (Харківські альманахи 30–40-х рр. ХІХ ст.)

Публікації архівних документів

Верба Ігор. З історії листування між О. П. Оглоблиним та Н. Д. Полонською-Василенко 1930–1940 рр.

Зозуля Сергій. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922–1930). Закінчення.

Осташко Тетяна, Соловйова Вікторія. Матеріали нарад голів дипломатичних місій УНР за кордоном як джерело дослідження доби Директорії

Новікова Олена. Сторінки культурно-мистецького життя Києва 1920-х років очима Єлизавети Піскорської

Теорія і практика архівної справи

Сельченкова Світлана. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із строками зберігання

Кисельова Алла. Веб-сайт Держкомархіву України: історія, реалії, перспективи.

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

Сухих Лідія. Серби в Україні (Документи з історії сербських поселень)

Шевченко Тетяна. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI – середина XVII ст.

Миронець Ніна. Рукописні матеріали бібліотеки барона Ф. Р. Штейнгеля в Держархіві Рівненської області

Старовойтенко Інна. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

Слончак Ніна. Фотолітопис: Всеросійська виставка 1913 року в Києві

Доля українських архівів

Себта Тетяна, Черкаська Наталія. Фонди магнатських архівів та судово-адміністративних установ КЦАДА у контексті взаємних претензій Рейхскомісаріату України та Генерал-губернаторства Польщі

У Міжнародній раді архівів

Архіви в системі інститутів захисту прав людини в громадянському суспільстві: Кейптаунській самміт–2003 “Архіви та права людини”

Критика та бібліографія

Коник Олександр. Нове видання до історії національних меншин в Україні

Д. С. Щедріна

О. В. Долинський

Мирослав Лабунька

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2003 року