Випуск 1-3 (256): січень – червень, 2005

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

Боряк Г. Проблеми подальшого реформування документноінформаційної сфери

Офіційні матеріали

Концепція Державної програми розвитку архівної справи в Україні на 2006-2010 роки

Публікації архівних документів

Безручко О. Нові документи з архіву СБУ: штрихи до портрета Олександра Довженка

60 років по Війні
Друга світова війна та Україна:
загальні огляди архівних та музейних фондів і колекцій

Маковська Н. Актуальні джерела ЦДАВО України з історії Другої світової війни

Шепелюк В. Автографи війни (огляд фондів діячів української літератури часів Другої світової війни, які зберігаються у ЦДАМЛМ України)

Балишев М. quot;Звіти про НДРquot; періоду 1941–1945 рр. з фондів ЦДНТА України як фактологічна база з історії війни

Нецька Л. Документи про Другу світову війну у фондах військових частин, які зберігаються в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України (короткий анотований перелік)

Платонова Н. Джерела Державного архіву МВС України часів Другої світової війни

Соболевська Т. Документи Державного архіву в Автономній Республіці Крим з історії Другої світової війни

Андросов С. Фотодокументи Державного архіву в Автономній Республіці Крим періоду Другої світової війни

Гика В. Історія Другої світової війни в документах Державного архіву Волинської області

Врублевський В., Пшевлоцька А. Документи Житомирського обласного краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

Делеган М. Фонди Державного архіву Закарпатської області періоду Другої світової війни

Шаповалов Г., Лініков В. Документи Запорізького краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

Мицан К. З реєстру фондів і колекцій Держархіву Івано-Франківської області періоду Другої світової війни

Чайковський Б., Степанова Т. Документи Львівського історичного музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

Білоусова Л., Гейтан О., Деречина В., Желясков С., Малінова Г., Мартиненко О., Набока О., Філіпенкова Н., Харковенко В. З анотованого переліку фондів Державного архіву Одеської області, що містять документи з історії Другої світової війни

Солодова В. Документи Одеського історико-краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

Бігдан О., Яненко З. Колекції документів Держархіву Полтавської області з історії Другої світової війни

Леонова Л. Фонди Державного архіву Рівненської області періоду Другої світової війни

Пантелєєва Л. Фонди та колекції Державного архіву Харківської області періоду Другої світової війни

Митницька Л. Фотодокументи Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни

Терещук Н., Фесенко А. “Колекція документів про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу 1941–1945 рр.” (Держархів м. Севастополя)

Окупація: між двома тоталітаризмами.
Голокост

Кашеварова Н. Обґрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р.

Орлик В., Маренець Л. До питання фіскальної політики нацистів в окупованій Україні

Винокурова Ф. Меморіальні архівні колекції Державного архіву Вінницької області як складова джерельної бази вивчення історії геноциду єврейського населення під час Другої світової війни

Борисов Г. “Дніпропетровськ, окупація”. 25 серпня 1941 – 25 жовтня 1943 рр.

Герасимов С. Записки поліцейського на Юзівському ринку 1942–1943 рр. (за документами Держархіву Донецької області)

Бондар В., Величко О., Козлова І. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941–1943 рр.)

Старовойтов М., Рудзевич В. Фонди й колекції Державного архіву Луганської області періоду окупації

Старовойтов М., Рудзевич В. Питання діяльності органів влади та життя населення окупованих територій у документах Держархіву Луганської області

Макарова А. Деякі сторінки історії окупаційного режиму (за документами Луганського обласного краєзнавчого музею)

Мельник М. Фонди префектур і претур періоду тимчасової нацистської окупації Миколаївської області (1941–1944)

Мельник М. Фонди претур Державного архіву Миколаївської області: короткий огляд

Окорокова Л. Фонди трудових общин Миколаївщини (1941–1944)

Медчук М. Окупація очима дітей (фонд Держархіву Миколаївської області “Колекція контрольних робіт учнів шкіл м. Миколаєва”)

Марченко В. Огляд документів часів окупації Сумської області (1941–1943)

Коник Ю. Огляд фондів херсонського окружного комісара і комісара м. Херсона періоду нацистської окупації України

Кузовова Н. Побут населення Херсонщини за часів нацистської окупації

Карпова А., Виноградова Л. Окупаційна преса Херсонщини

Олійник Ю. Поділля за часів окупації (документи з фондів Держархіву Хмельницької області)

Клименко Т. Черкащина за часів нацистської окупації

Никирса М., Масіян Н. Листи “в’язнів Трансністрії” (з фондів Держархіву Чернівецької області)

Фесенко А. Адресні листки жителів Севастополя періоду нацистської окупації (1942–1944)

Боряк Г. Фундаментальний археографічний довідник з історії бібліотек та книжкових колекцій періоду нацистської окупації Києва

“Східні робітники” Третього рейху.
Військовополонені та інтерновані

Потильчак О., Платонова Н. Фонд управління у справах військовополонених та інтернованих Державного архіву МВС України: історія формування, інформаційні ресурси

Максимчук Т. Огляд фонду Держархіву Донецької області “Листи радянських громадян, вивезених у Німеччину зі Сталінської області у період тимчасової німецько-фашистської окупації. 1942–1943 рр.”

Король О. Фільтраційні справи та листи примусових робітників Третього рейху у Держархіві Київської області: коротка довідка

Серединський О. Документи примусових робітників Третього рейху в Держархіві Миколаївської області

Медчук М. З листів та спогадів примусових робітників Третього рейху (за фондами Держархіву Миколаївської області)

Марченко В. Колекція документів громадян Сумщини, вивезених до Німеччини, та військовополонених

Карпова А., Виноградова Л. Документи з фільтраційних справ остарбайтерів Херсонщини

Полетун Н. Фільтраційні cправи з фондів Держархіву Чернігівської області: документальний начерк

Серга Ж. Державний архів м. Києва: огляд фонду про табір радянських військовополонених у м. Цайтхайн

Офіцинський Р., Задорожний В. Виплата компенсацій українцям-остарбайтерам: короткий огляд матеріалів ряду зарубіжних ЗМІ

“Усна історія” війни

Боряк О. Повсякденне життя сільського населення України в період окупації під час Другої світової війни

Павловська Н. До питання про методику збирання усних свідчень учасників подій періоду нацистської окупації території України в роки Другої світової війни

Кентій А. Війна 1941–1945 рр. очима її учасників і очевидців (за документами ЦДАГО України)

Старовойтов М., Рудзевич В. Огляд колекцій “усної історії” щодо найважливіших подій періоду Другої світової війни, зібраних Держархівом Луганської області

Стукалова О. Огляд фондів “усної історії” Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни

Олійник Ю. Спогади учасників подій Другої світової війни в Держархіві Хмельницької області: коротка довідка

Україна 1930–1950-х років у спогадах очевидця – Михайла Грибанова

Збройний рух Опору

Папакін Г. “Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору

Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН–УПА на Тернопільщині (“Озернянський архів”)

Терещук Н. Невідомий документ з історії партизанського руху в Криму

Клименко Л., Старовойтов М. Документи фонду П-1790 Держархіву Луганської області про партійне підпілля та партизанський рух на території Ворошиловградської області в роки Другої світової війни

Власенко Л. Документи про підпілля та партизанський рух на Сумщині під час Другої світової війни (1941–1943)

Марчук І. Листування між отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем та німецькою окупаційною владою як джерело з історії бульбівського руху на Волині у 1942–1943 рр.

Кучер В. Корпусна публікація документів ЦДАГО України з історії національно-визвольної боротьби 40–50-х pp. XX ст.

Війна та культура

Долинський О., Себта Т. Новi документи з iсторiї втрачених у роки Другої свiтової вiйни колекцiй: Воронцовський палац в Алупцi

Історична пам’ять. Історична думка.
Історичні джерела: Точка зору

Сербин Р. “Велика Вітчизняна війна”: історична пам’ять та її міфологізація

До наших авторів і читачів