Випуск 2-3 (273): квітень – червень, 2011

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Легасова Л. В., Шевченко Н. О. Рік 1941-й: трагічні і героїчні події (за матеріалами Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”)

Ковтанюк Ю. С. Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства

Чиркова М. Ю. Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості

Горєва В. В. Інформологічні дослідження в документознавстві України у 60–70-х роках ХХ ст.

Проха Т. В. Організація роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області

Леонова Л. А. Розсекречення документів у Державному архіві Рівненської області

З історії архівів та архівних зібрань

Боровик В. Ф. Архівній службі Херсонщини – 90 років

Ходоровський М. Д. Вона була першою (до 45-річчя ЦДАМЛМ України)

Огляди джерел та документальні нариси

Купченко В. П. Історія революційних подій в Україні (1904–1921 рр.) очима сучасників (за документами Державного архіву м. Києва)

Іщенко А. М. Західна Україна у документах з”їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1944–1953 рр.

Клименко Т. А. Велика Вітчизняна війна за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області

Сафонова О. В. Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області

Трибуцька О. А. Документи фонду Єлисаветградської міської управи як джерельна база з проведення генеалогічних досліджень

Клименко О. О. Грошовий обіг у Трансністрії у роки німецько-румунської окупації (1941–1944)

Лозицький В. С. Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова)

Климович Н. М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Унікальний документ

Студентська робота Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 р. (закінчення. Початок у № 1, 2011 р.).

 Підготував Кислий В. М.

Даниленко В. П. Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні документи

Путова Г. В. Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо лікарської діяльності Михаїла Булгакова

Архівна справа за кордоном

Косенко О. В. Архівна україніка міжвоєнного періоду в Болгарії

Доповідь доктора Теодора Р. Шелленберга на щорічній зустрічі Товариства американських архівістів 18 серпня 1958 р.

 (Переклад Волкотруб О. Н.)

Класика архівознавчої думки

Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis.

 (Переклад Білоус М. Ю.)

Інформація і рецензії

Прилепішева Ю. А. Науково-практична конференція та засідання Круглого столу на тему “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”

Малярчук Т. М. Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій

Журба О. І. Перший в українській історіографії посібник із археографії

Шляховий К. В. Важливе джерело про заселення правобережжя Півдня України

Ювілеї

Фотодобірка. До 70-річчя Руслана Пирога.

 Упорядник Любарська Л. В.

Калакура Я. С. Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії

Кульчицький С. В. Внесок Руслана Пирога у дослідження історії Голодомору 1932–1933 років в Україні: мовою документів

Тельвак В. В. Грушевськіана Руслана Пирога

In Memoriam

Пам’яті Ніни Миколаївни Слончак