Випуск 5 (275): вересень – жовтень, 2011

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Берковський В. Г. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді

Статті та повідомлення

Жмундуляк Д. Д. Суспільно-політична складова “міфу Чернівців” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області)

Шумейко О. В. Доля культових споруд в архівних документах

Бєлая О. М. Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.)

Доліновський В. І. Організація доступу та порядок користування документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект

Найман А. Я. Петлюрофілія як різновид українофобії

Серга Ж. І. З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва)

Орел Ю. В., Сєрих Д. В. Нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАК України

З історії архівів та архівних зібрань

Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історії України (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України)

Леміш Н. О. Організація архівної справи в Лівобережній Україні XVIII – першої половини ХІХ століття

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали

Папакін А. Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь)

Сухих Л. А., Страшко В. В. Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390-річчя Хотинської війни)

Євстаф’єва Т. О. Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України

Путова Г. В. Загибель та вшанування пам’яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України)

Публікація архівних документів

Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України)

Воробей Р. Б. З історії державної служби Чернігівської губернії

Фотодобірка. Колекція документів з історії радянського партизанського руху.

 Підготувала Ємельянова Т. О.

Унікальний документ

Мельник Р. І. Берестяні грамоти ХІІ століття

Архівна справа за кордоном

Ус О. М. Досвід архівного зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН)

Особистості

Федорова Л. Д. Відомий діяч пам’яткоохоронного руху в Україні (до 150-річчя з дня народження Олексія Мердера)

Інформація і рецензії

Прилепішева Ю. А. Державна архівна служба України вперше підписала Меморандум про співробітництво з громадським об’єднанням пошуковців

Майстренко А. А. Виїзний семінар співробітників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у м. Чернігові

Бездрабко В. В. Тематичні вектори археографічного щорічника

Шевчук А. В. Довідкове джерело для нових досліджень

Ювілеї

Золота осінь Ганни Волкотруб

Бондаренко Г. В. Щедрий ювілей Володимира Гики