Випуск 6 (276): листопад – грудень, 2011

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Маковська Н. В. Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA)

Статті та повідомлення

Палієнко М. Г. Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування

Клименко Т. А. Декабристськознавчі студії Митрофана Довнар-Запольського як історіографічне джерело

Галицька Т. В. Архівні документи про репресії стосовно українознавців (1920–1930 рр.)

Лобанова Н. М. Листування у дорадянських фондах особового походження (за документами Державного архіву Чернігівської області)

Пасічник Л. М. Долі українців у контексті польської переселенської політики (за документами Державного архіву Кіровоградської області)

Сельченкова С. В. Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої влади

Гудим В. В. Із досвіду роботи Державного архіву Полтавської області щодо впровадження системи управління якістю

Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду

З історії архівів та архівних зібрань

Крижанівський В. М. Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр. (принципи організації роботи, особовий склад)

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: матеріали особового походження

Вовченко В. Б. Комплекси документів інших осіб – складова біографістики (на прикладі особового архіву Миколи Левитського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Кіт В. В. Організація та методи діяльності молодіжних комуністичних організацій Галичини у 20–30 рр. ХХ століття (за документами ЦДІАЛ України і Державного архіву Львівської області)

Маргулов А. Х. Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович

Осередчук О. А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету

Солонець А. В. Перший день війни в Києві: події та факти (за офіційними джерелами та щоденниками, листами, спогадами киян)

Власенко С. І. Знахідка у фондах ЦДАГО України:Хрещатик у роки нацистської окупації

Публікація архівних документів

Коротенко В. В. Формулярний список про службу Федора Лизогуба (за документами Державного архіву Полтавської області)

Нестерчук Д. В. “Житіє Артема Безвіконного” – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України)

Фотодобірка. Участь генерала армії Миколи Ватутіна у звільненні Києва від нацистів.

 Підготувала Матющенко С. П.

Інформація і рецензії

Левченко Л. Л. Друга конференція архівів слов’янських держав

Орел Ю. В. Міжнародна осіння архівна школа (м. Трієст)

Волкотруб О. Н. ХХІ міжнародний архівний день

Кисельова Л. А. Науково-практичний семінар “Реставрація документів Національного архівного фонду”

Гаранін О. Я. Збірник документів про окупаційний режим на Дніпропетровщині

Ювілеї

Маврін О. О. Відомому українському вченому Павлу Соханю – 85