Випуск 1 (277): січень – лютий, 2012

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. Формування поняття “архівний фонд” в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр.

Клименко Т. А. Організація роботи з джерелами формування Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської області

Корінний М. М. З історії становлення сучасного адміністративно- територіального устрою Київської області

Крочак І. Я. Військово-морські традиції у прапорництві України

З історії архівів та архівних зібрань

Петренко О. С. Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: кінофотодокументи та інформаційно-довідкова література

Ковтун М. В. Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі “Архіви України” (2009–2011 рр.)

Гураль О. І. Архівні джерела з історії київського товариства “Просвіта” періоду 1917–1921 рр.

Кузовова Н. М. Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області)

Публікація архівних документів

Бердник М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки

Магурчак А. М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada)

Сухих Л. А., Страшко В. В. До перебування 1620 року Єрусалимського патріарха Теофана в Києві

Архівна справа за кордоном

Осипюк А. В. Архівна система Румунії: становлення та розвиток

Інформація і рецензії

Романович С. В. Питання відкритого доступу до документів радянського періоду обговорено за круглим столом

Воробей Р. Б. Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни”

Волкотруб О. Н. Товариству американських архівістів – 75 років

Корецька О. А. Сталінські депортації очима постраждалих