Випуск 3 (279): травень – червень, 2012

Увесь випуск в одному файлі

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Ємельянова Т. О. Відповідаючи на виклики часу (до 80-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

Балишева О. В., Підрепна К. О. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення

Майстренко А. А., Романовський Р. В. Наукове дослідження “Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність”: хід, результати, висновки

Огляди джерел та документальні нариси

Гаращук Т. С. Видовий склад документів дворянських депутатських зібрань та особливості їх оформлення (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Трибуцька О. А. Документи фондів станового самоврядування, волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень

Крішан Акаш. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ)

До 200-річчя Вітчизняної війни 1812 року

Клименко Т. А. Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині

Морозова А. В. Військовополонені армії Наполеона в Чернігівській губернії

Публікація архівних документів

Вискварко С. А. З рукописної спадщини відомого російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова (з фондів Державного архіву Закарпатської області)

Нестерчук Д. В. Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського

Орел Ю. В. Тема “Киевской старины” в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи

Особистості

Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України “Всесвіт Олеся Павловича Бердника”

Бердник М. О. Спогади про батька

Міжнародні контакти

Прилепішева Ю. А. Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної служби України з архівними установами світу

Дайджест

Гінзбург О. П. Архивы Великой Победы

Інформація і рецензії

Бентя Ю. В. Літературно-мистецьке свято “Весна в Плютах” з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука

Заяць О. А. Життєпис писаря міста Львова Войцеха Зимницького

Дудяк І. В. Нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області