Випуск 3 (285): травень – червень, 2013

 

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Воронін В. М. Інститут присвоєння почесних звань в нагородній системі Радянської України 20–30 рр. ХХ ст.

Кулініч М. Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки

Воробьева Н. Н. Кадровая политика Российской империи в Царстве Польском в 80–90-е годы XIX в. (к вопросу о “пши”)

Гаранін О. Я. Проект концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр.

Огляди джерел та документальні нариси

Кугай В. Й. Архівні документи Данила Скоропадського у фамільному фонді Скоропадських

Чайковський А. С. ОУН-УПА і гітлерівські спецслужби: до історії співробітництва

Доліновський В. І. Штрихи до наукової діяльності працівників Земського архіву у Львові

Сімперович В. М. Газета “Британский союзник” як джерело вивчення історії Другої світової війни

Крамар Ю. В. Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області)

Булгакова Т. О. Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва)

Балишев М. А., Ларін А. О. Науковий доробок професора Льва Штейнвольфа (огляд нових надходжень ЦДНТА України)

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Американські архівісти про американські архіви

Надольська В. В. Реформування мережі архівних установ у Російській Федерації

Міжнародні контакти

Прилепішева Ю. А. Вектори розвитку двостороннього співробітництва в архівній сфері

Особистості

Пиріг Р. Я. Олександр Мітюков: два десятиліття на чолі архівної галузі (до 90-річчя від дня народження)

Інформація і рецензії

Ємельянова Т. О. Міжнародна науково-практична конференція “Нове життя – старому кіно”

Ковтанюк Ю. С. XІІІ Міжнародна конференція архівів “Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata

Чайковський А. С. Документальне видання про долі євреїв Миколаївщини в роки війни