Випуск 6 (288): листопад – грудень, 2013

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Воронін В. М. Початок створення чинної нагородної системи незалежної України

Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. Голод 1932-1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.)

Гула Р. В. Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє

Балишев М. А. Про деякі питання організації роботи науково-методичної ради державного архіву (з досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України)

Водолажська Т. О., Ільїн С. В., Попков Д. Ю. Автоматизація процесу побудови мікрофільмів страхового фонду документації під час підготовки до мікрофільмування ком-системою “SMA 51”

Кийков О. Ю. Роль регіональної дипломатії у створенні позитивного іміджу України: київський вектор (1950–1980 рр.)

Кулешов С. Г., Бойко В. Ф. Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні

Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел

Купрунець Т. Я. Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування,їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів

Огляди джерел та документальні нариси

Білоус О. П. До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС

Гамарник Н. А. Викладацький склад Київської вищої об`єднаної школи командирів РСЧА ім. С. С. Каменєва у справі “Весна” (за матеріалами ГДА СБ України)

Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України

Касян Л. Г. Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

Леонова Л. А. Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХIII – 70-х років ХIХ ст.

Ніколаєва Т. О. Дослідження творчого доробку І. Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка

Мягкий І. М. Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України)

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України

Фотодобірка. До 100-річчя від дня народження М. М. Амосова. Упорядник Любарська Л. В.

Архівна справа за кордоном

Кравченко М. В. Питання архівного права на сторінках часопису “Архейон” 1927–1939 рр.

Інформація і рецензії

Кульчий О. В. Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія)

Гаранін О. Я. Міжнародна науково-практична конференція “Документація в інформаційному суспільстві”: ефективне управління електронними документами