Випуск 2 (290): березень – квітень, 2014

 

 

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

 

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Антоненко В. В., Батрак Л. В. Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України

 

Білоусько О. А., Пустовіт Т. П. Шевченківські ініціативи Полтавського губернського земства (за документами Державного архіву Полтавської області)

 

Воробей Р. Б. Шевченкіана в документах Державного архіву Чернігівської області

 

Клименко Т. А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова

 

Сокирко А. А. Шевченківська тематика в творчості українських художників 1920–1930-х років (на матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка)

 

Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930-х – 1990-х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

 

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту

 

Даневич Л. Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років

 

Василина Н. Д. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авторитарного типу (жовтень1938 – березень1939 років)

 

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села. 1941–1944 рр.

 

Гайворонська А. А. Творці української кінострічки. До 120-річчя заснування світового кіно (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

 

Гула Р. В. Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці видання “Киевлянин” у роки Першої російської революції

 

Коваль О. В. Фонды личного происхождения при исследовании при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939)

 

Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року

 

Чайковський А. С. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни

 

Публікація архівних документів

Горбатюк М. В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр.

 

Інформація і рецензії

Козирева М. Е. Нове видання про німецьке населення Миколаївщини