Випуск 3 (291): травень – червень, 2014

Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Бентя Ю. В. Музична шевченкіана в особових фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

 

Горяева Т. М., Злобина Г. Р. Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ

 

Гумен Ю. Є., Сулима О. Я. Шевченкіана у документах та матеріалах Державного архіву Тернопільської області

 

Лаєвський С. Л. Чернігівські дороги Кобзаря. Шевченківська тематика у діяльності Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського

 

Павлова О. Ф. Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького

 

Статті та повідомлення

Бодня О. Л. Відображення доби Ярослава Мудрого в давньоруських літописах

 

Гінзбург О. П. Процеси становлення багатопартійної системи в Україні в документах ЦК КПУ (на прикладі Народного Руху України за перебудову)

 

Огляди джерел та документальні нариси

Барабаш Т. М. Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року

 

Водотика Т. С., Іваницький І. В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал

 

Гаращук Т. С. Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.)

 

Гула В. Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія

 

Гула Р. В., Щурко О. М. Особливості державно-церковних відносин у 1918–1929 роках

 

Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.)

 

Іванюк І. А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті

 

Карпінчук Г. В. “Прожив життя мученика за Україну…”

 

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття

 

Ліщук С. В. Джерела до вивчення історії Волинської духовної семінарії (1796-1825 рр.)

 

Магурчак А. М. Андрій Жук за документами і матеріалами фондів ЦДАВО України

 

Ніколаєва Т. О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920-1930-і рр.)

 

Хромов А.В. Станіслав Василевський – одеський поліцмейстер (1824-1831 рр.), наказний отаман Дунайського козацького війська (1836-1846 рр.)

 

Публікація архівних документів

Москальов Д. В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського

 

Пономарьов О. М. “Сказка” запорозького розвідника часів семирічної війни (до кримсько-прусських взаємин 1762 року)

 

Інформація і рецензії

Вєдєнєєв Д. В. Манівцями історії секретних служб

 

Шепелюк В. М. Добридень, “Весно в Плютах”! Літературно-мистецький захід з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв

 

Купрунець Т. Я. XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи “Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя”

 

Ювілеї

Життєві сходинки Ніни Киструської