Випуск 2 (296): березень – квітень, 2015


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Майстренко А. А. Проблеми архівної справи та документознавства на сторінках зарубіжної періодики за 2009–2013 рр. (науково-аналітичний огляд)

 

Прилепішева Ю. А. Розширення міжнародного співробітництва в архівній сфері

 

Бабенко В. В., Бобрицький С. М., Бондар Р. В., Дубина О. М., Козирев В. М., Кривулькін І. М. Вибір наповнювача для виготовлення архівного безкислотного картону

 

З історії архівів та архівних зібрань

Кравченко М. В. Фонди Архіву давніх актів міста Львова від 1939 року і до сьогодні: місця зберігання та засади організації

 

Огляди джерел та документальні нариси

Березовська О. В. Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників)

 

Білоусова Л. Г. Метричні книги Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження міграцій та етноконфесійної історії Півдня України

 

Ємельянова Т. О. Кінодокументи з колекції хореографа і кінематографіста Василя Авраменка – джерела з історії української діаспори

 

Музичко О. Є. Внесок грузинських учених у розвиток історичної науки на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Нестерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з фондів ЦДАМЛМ України)

 

Ніколаєва Т. О. До бібліографії праць відомого українського військового діяча і письменника Осипа Думіна (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Пономарьов О. М. Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі)

 

Решетченко Д. В. Українське національне об’єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Фотодобірка. Голос, який долає кордони (до 90-річчя Дмитра Гнатюка). Упорядник Любарська Л. В.

 

Публікація архівних документів

Григорчук Н. В. Документи ЦДАВО України про організацію зберігання військових архівів колишніх Південно-Західного та Румунського фронтів

 

Архівна справа за кордоном

Палієнко М. Г. Архівна система Туреччини: становлення, еволюція, сучасна організація

 

Інформація і рецензії

Місюк М. Д. Будні співпраці закарпатських та угорських архівістів

 

Берковський В. Г. Джерелознавче дослідження пергаментних документів

 

Оприлюднення відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Укрдержархіву та його заступників