Випуск 4 (298): липень – серпень, 2015

Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження архівних аудіовізуальних документів

 

Сельченкова C. В. Нові правила організації діловодства та архівного зберігання документів

 

Калінічева Г. І., Романовський Р. В. Міжнародні стандарти у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації в Україні

 

Марканич М. В. Довга дорога до злуки (до 70-річчя возз’єднання Закарпаття з Україною)

 

З історії архівів та архівних зібрань

Безгинська К. Н., Лисенко Т. А. 90 років Державному архіву Луганської області

 

Корецька О. А. Архів Одеського обкому Компартії України: документи, роки, люди

 

Огляди джерел та документальні нариси

Альмес І. І. Латино- і польськомовні стародруки Монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області

 

Бентя Ю. В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога)

 

Касян Л. Г. Документальна спадщина Богдана Весоловського у аудіовізуальній колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

 

Нестерчук Д. В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України

 

Сміжак А. Р. Дмитро Катамай – член Бойової управи Українських січових стрільців

 

Якобчук Н. О. Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850–1921)

 

Фотодобірка. До 150-річчя від дня народження архієпископа Андрея Шептицького. Упорядник Любарська Л. В.

 

Публікація архівних документів

Ващук Д. П. Архів князів Чорторийських: дипломатичний аналіз початкового протоколу та реєстр документів

 

Терещенко О. В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського

 

Інформація і рецензії

Христова Н. М. Всеукраїнська науково-практична конференція “Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії”

 

Тельвак В. В. Важливий археографічний проект з історії гетьманської держави Павла Скоропадського