Випуск 5-6 (299): вересень – грудень, 2015


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Стиль роботи архівістів: контекст менеджменту

 

Кісіль І. М. Привілей на магдебурзьке право Полтаві 1752 р. (до питання про автономію міської громади)

 

Палієнко М. Г. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти

 

Кручініна Т. Г., Чернятинська Ю. Г. Створення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документування в Центральному державному електронному архіві України

 

Ніколаєва Т. О. Діяльність “Української національної єдності у Франції” у 1930–1970 рр. (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Петришак Б. І. Родина Ґобелів (Ґебелів) в інтелектуальному середовищі Львова періоду пізнього середньовіччя

 

Маковська Н. В. Наближення пам’яті (нотатки про Міжнародну конференцію “Голокост на території СРСР в архівних документах”)

 

З історії архівів та архівних зібрань

Кравченко М. В. Реорганізація архіву давніх актів міста Львова у 1939–1941 рр.: нарис інституційної історії

 

Огляди джерел та документальні нариси

Антоненко В. В. Документи ЦДАГО України про діяльність українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами колекції документів “Український музей у Празі”)

 

Дубовик С. О. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України

 

Касян Л. Г. Академік Дмитро Яворницький в аудіовізуальних документах ХХ ст. (до 160-річчя від дня народження)

 

Лях Г. В. Документальні комплекси архівного та реєстраційного відділень подільської духовної консисторії (1795–1922 рр.): ступінь збереженості та інформаційний потенціал

 

Сімперович В. М. Бойові дії на території України в 1943–1944 рр. у вітчизняних документальних публікаціях

 

Шаповал А. І., Булгаков Ю. В. Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті архівознавства НБУВ: формування та склад

 

Публікація архівних документів

Кислівська К. О. Діяльність Т. Г. Лубенця на посаді директора народних училищ Київської губернії у документах ЦДІАК України (1901–1912 рр.)

 

Музичко О. Є. Співпраця одеських істориків із членами Петербурзької академії наук у світлі епістолярних джерел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

 

Генеалогічні дослідження

Камінський В. Я. Походження і герби роду Третерів (за документами ЦДІАЛ України)

 

Клименко Т. А. Сімейні та архівні документи як джерельна база генеалогічного дослідження козацького роду Вакка

 

Кузьміна І. В. Українська гілка роду Штейнгелів

 

Томазов В. В. Одеські Родоканакі: історико-генеалогічна розвідка

 

Чиркова М. Ю., Коротенко В. В. Матеріали генеалогічного характеру в Державному архіві Полтавської області

 

Архівна справа за кордоном

Білоусова Л. Г. Національний архів Японії: погляд зблизька

 

Інформація і рецензії

Власенко С. І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй (виставка документів Національного архівного фонду, 23 жовтня 2015 року, м. Київ)

 

Булгакова А. В. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка (3 листопада 2015 року, м. Київ)

 

Майстренко А. А. Всеукраїнська наукова конференція  Шістнадцяті джерелознавчі читання  (24 листопада 2015 року, м. Київ)

 

Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С. Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні і практичні проблеми документознавства та архівознавства: ретроспектива і сучасність” (2–3 грудня 2015 р., м. Мінськ)