«Архангел Михаїл» та «Богдан Хмельницький»: проєкти герба м. Києва 1942 та 1944 рр. у творчій спадщині Антона Середи

Автор(и)

  • Андрій Ящук аспірант кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2251-0688

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.184

Ключові слова:

герб Києва; міська геральдика; А. Середа; історія; джерела; архангел Михаїл; куша.

Анотація

Мета публікації – розкрити роль українського художника-графіка Антона Хомича (Фомича) Середи (1890–1961) у створенні проєктів герба міста Києва 1942 і 1944 років та представити виконані митцем роботи. Методологія дослідження включає в себе застосування принципів об’єктивності, історизму та комплексного вивчення історичних джерел. Окрім загальнонаукових підходів історичного дослідження застосовано методи, характерні для суто геральдичного аналізу. Дослідження графічних творів геральдичного характеру вимагає від дослідника співвіднесення таких зображень з основними правилами геральдики та нормами блазонування. Застосування методу компаративістики уможливило співставлення та критичний аналіз джерельної інформації, почерпнутої з архівних документів. Наукова новизна статті полягає у висвітленні маловідомого епізоду з історії київської міської геральдики та визначенні особистого внеску А. Середи у створення проєктів герба міста Києва. До наукового обігу введено нові джерела, що розширюють обсяг знань про міське герботворення 1940-х років. Завдяки їм виникла можливість надати нову уточнену атрибуцію опублікованому у 1990 р. ескізу герба міста Києва та зробити висновок щодо контексту і обставин його появи. Висновки. На підставі порівняльного аналізу документів особового фонду А. Середи у ЦДАМЛМ України виявлено, що вперше опублікований 1990 р. ескіз, який раніше вважався роботою Г. Нарбута, є графічним втіленням проєкту герба Києва 1942 р. Розглянуто невідому раніше спробу радянської влади створити новий герб Києва у 1944 р. та запропоновано ймовірне тлумачення символіки підготовленого А. Середою проєкту. Виявлено суттєву структурну подібність між ескізами 1942 та 1944 років, які, водночас, повністю різнилися у символічному наповненні. Обидва проєкти не були реалізовані та залишилися невідомими. У підсумку наведені відомості дозволяють відкоригувати існуючі знання щодо ролі А. Середи у міському герботворенні першої половини ХХ ст. загалом та у розробленні проєктів міського герба Києва зокрема.

Бібліографія:

  1. Білокінь С. Герб міста Києва// Пам’ятки України. 1990. № 3. С. 16–
  2. Бузало В. Й. Богдана Хмельницького Орден // Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2003. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Bogdana_Khmelnytskoho_orden.
  3. Дуров В.А. Русские и советские боевые награды. Москва: Внешторгиздат, 1990. С. 56.
  4. Ґречило А. Документи про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час// Україна в минулому. Вип. 9. Львів, 1996. С. 214–
  5. Ґречило А.Б. Українська міська геральдика. Київ–Львів: УГТ, 1998. С. 124–
  6. Ґречило А., Завітій Б. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення. Київ: Родовід, 2018. С.210–
  7. Середа Антін// Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II) / гол. ред. В. Кубійович. Т.  Париж, Нью-Йорк, 1973. С. 2758–2761.]. URL: http://litopys.org.ua/encycl/euii211.htm.
  8. ВербаІ. Діяльність комісії з української емблематики в окупованому Києві (літо 1942 р.) // Третя наукова геральдична конференція (Львів, 4–5 листопада 1993 р.) : зб. тез повідомлень та доповідей. Львів, 1993. С. 20–

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31