Причинок до політичної публіцистики Володимира Вернадського 1918 року

Автор(и)

  • Сергій Кіржаєв кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-6715-5686

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.194

Ключові слова:

В. Вернадський; революція; соціалізм; більшовизм; Полтава; публіцистика

Анотація

Мета роботи – проаналізувати та опублікувати текст рукопису видатного науковця і громадського діяча, першого президента Української Академії наук Володимира Вернадського, який він написав у березні 1918 р. у Полтаві, куди змушений був терміново виїхати у листопаді 1917 р. із Петрограда після більшовицького перевороту. Методика дослідження ґрунтується на системному аналізі історіографічних фактів, використанні архівної евристики, аналітичній і синтетичній критиці джерел на підставі принципів історизму та об’єктивності. Для публікації текстів застосовано також методи археографії. Наукова новизна роботи: уперше подається без вилучень ікоментується чорновий рукопис В. Вернадського, що є, очевидно, планомтезами політичної статті з чітко вираженою антисоціалістичною спрямованістю. Основний текст цих кількох рукописних сторінок вже був уведений в науковий обіг як фрагменти щоденника вченого 1918 р. На підставі окремих джерел, перш за все щоденника, на тлі відомої публіцистики періоду перебування В. Вернадського в Україні зроблено спробу аналізу контексту виникнення цього рукопису, впливу політичних умов на процес осмислення і переосмислення суспільного завдання науковця у грізні часи революційних війн. Аналізуються також можливі причини відмови автора цих тез від задуму перетворити їх на статтю/статті та опублікувати. Висновки. Зазначено, що, хоча в щоденнику і простежується зв’язок із запропонованим текстом, він носить самостійний характер і може розглядатися як робочий матеріал для публіцистичного виступу вченого, який він хотів назвати «У грізну годину». Такий виступ мав носити загальноросійське спрямування. З можливих причин відмови від реалізації цього задуму можна вважати внутрішні пошуки соціальної «опори», відчуття В. Вернадським браку на той час сили, яка б могла «почати збирання Русі» і боротися з більшовизмом. Саме тому у подальшому були сподівання на Добровольчу армію і повернення до політичної публіцистики. Втім, наведені тези є яскравим відображенням сприйняття ліберальною інтелігенцією більшовицького перевороту і революції в Росії.

Бібліографія:

1. Аксенов Г. П. Вернадский. Москва, 2001. С. 217.
2. Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков / сост. Г. П. Аксенов. Москва, 1993. С. 118–119, 204–207.
3. Будзанівська Н. В. Ставлення Володимира Вернадського до Української революції (1917–1921 рр.) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2013. Вип. 18. С. 118–131.
4. Даниленко В. М. Суспільно-політичні орієнтири Володимира Вернадського // Вісник НАНУ. 2020. № 3. С. 3–13.
5. Даниленко В. М. Володимир Вернадський: Життя в політиці й політика в житті. Київ, 2019. 512 с.
6. Гирич І. Б. В. І. Вернадський і питання українського державотворення // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2013. Вип. 18. С. 64–72.
7. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1. Кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / уклад.: О. С. Онищенко, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна [та ін.]. Київ, 2011. 584 с.
8. Щербін Л. В. В. І. Вернадський і проблема української державності // Україна соборна: зб. наук. ст. Київ, 2006. Вип. 4, ч. 2. С. 123–128.
9. Вернадский В. И. Дневники: 1917–1921: январь 1920 – март 1921 / сост. М. Ю. Сорокина, C. Н. Киржаев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская. Киев, 1997. С. 21.
10. Вернадский В. И. Дневники: 1917–1921: октябрь 1917 – январь 1920 / сост. М. Ю. Сорокина, C. Н. Киржаев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская. Киев, 1994. 268 с.
11. Вернадский В. И. Публицистические статьи / отв. ред. В. П. Волков. Москва, 1995. 313 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01 — Оновлено 2021-10-08

Версії