До історії реставрації Софії Київської: документи з особового архіву Адріана Прахова у фондовій збірці Національного заповідника «Софія Київська» (1881–1896 рр.)

Автор(и)

  • Вячеслав Корнієнко доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи, Національний заповідник «Софія Київська» https://orcid.org/0000-0002-0670-9382
  • Ірина Купрієць головна зберігачка (завідувачка науково-фондового відділу), Національний заповідник «Софія Київська» https://orcid.org/0000-0002-0227-7308

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.162

Ключові слова:

А. Прахов; П. Лебединцев; Софійський собор; монументальний живопис; листування

Анотація

Мета дослідження – археографічна публікація частини документів з особового архіву визначного українського мистецтвознавця та археолога Адріана Прахова (1846–1916), що зберігаються у фондовій колекції Національного заповідника «Софія Київська» і стосуються дослідження та реставрації Софійського собору в Києві; крайні дати документів: 1881–1896 рр. При їх підготовці до публікації автори спирались на методи едиційної археографії; особливий акцент зроблено на загальнонаукових методах кодикографічного опису та критичного аналізу документів. Наукова новизна. До наукового обігу вперше вводиться низка документів, які дозволили суттєво розширити наявні знання щодо низки питань, пов’язаних з історією реставраційних робіт у Софії Київській в останній чверті ХІХ ст. Частина документів є листуванням між А. Праховим та софійським кафедральним протоієреєм і дослідником київських пам’яток П. Лебединцевим, яке дозволяє уточнити обставини відкриття мозаїк у головному куполі храму та фресок із зображенням святих Адріана та Наталії в арці його північної зовнішньої галереї. У сучасній історіографії помилково вважають, що їх відкрив саме А. Прахов, а з документів дізнаємося, що його було запрошено продовжити розкриття та закріплення вже виявлених П. Лебединцевим мистецьких творів, про які той інформував мистецтвознавця. Уточнено обставини написання ескізів до композиції «Різдво Христове» на західній стіні центральної нави собору, що була змита під час реставраційних робіт минулого століття. Автором композиції прийнято вважати художника І. Селезньова. Він дійсно виконав один ескіз, проте за опублікованою тут угодою між П. Лебединцевим і А. Праховим та з іншої епістоли дізнаємося, що інший ескіз композиції «Різдво Христове» виконав саме А. Прахов. Важливу інформацію щодо основних видів реставраційних робіт надають прахівські проєкти кошторисів на розчищення мозаїк головного купола; кошториси нереалізованого проєкту розпису новозбудованої софійської паперті на місці зруйнованої західної зовнішньої галереї або деталі оформлення нового, стилізованого під ХІ ст., іконостасу; копія акта про обстеження даху собору. Висновки. Опубліковані документи поглиблюють наявні знання щодо особливостей «прахівської» реставрації Софії Київської.

Бібліографія:

1. Бардік М. Монументальний живопис Київського Софійського собору другої половини ХІХ ст.: нові факти та вплив на стінопис Києво-Печерської лаври // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 30. Т. 1. 2020. С. 42.
2. Корнієнко В., Чигирик І., Четверікова І. Документи з історії дослідження Адріаном Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного заповідника «Софія Київська») // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. 2017. № 6 (листопад-грудень). С. 73–83.
3. Корнієнко В., Купрієць І. Документи з історії реставрації Михайлівського монастиря з особистого архіву Адріана Прахова у фондовій збірці Національного заповідника «Софія Київська» // Православ’я в Україні: збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Русі-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії. Київ, 2019. С. 380–387.
4. Куковальська Н., Нікітенко Н. Нововиявлені документи про реставрацію Софії Київської наприкінці XIX ст. під керівництвом А. В. Прахова (1846–1916) // Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюл. 8. Інформаційний випуск 2006. Львів, 2006. Ч. 2(8), грудень. С. 11–18.
5. Куковальская Н., Никитенко Н. Вновь найденные документы о реставрации Софии Киевской в конце XIX в. под руководством А. В. Прахова (1846–1916) // Могилянські читання 2006: зб. наук. праць НКПІКЗ. Київ, 2006. Ч. 1. С. 103–118.
6. Марголіна І. Художник Іван Селезньов та його сакральний живопис у Софії Київській // Софія Київська у новітніх дослідженнях. Колективна монографія. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2018. С. 120–121
7. Марченко І. М. Рахункова книга А. В. Прахова з фондів НАББ ім. В. Г. Заболотного як джерело дослідження творчості художників ХІХ ст. в Кирилівській церкві // Софійський часопис. Вип. 3. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2017) (м. Київ, 21–22 вересня 2017 р.). Київ, 2019.
8. Преловская И. Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г. Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). Київ, 2012. С. 326–360.
9. Пучков А. «Кирилловские черновики» А. В. Прахова (декабрь 1880 – ноябрь 1881 гг.) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2007. Вип. 4. С. 153–294.
10. Рясная Т.М. Сюжети І. Ф. Селезньова, відкриті нещодавно на стінах Софії Київської // Могилянські читання 2009 року: зб. наукових праць. Київ: Фенікс, 2010. С. 235–240.
11. Salzenberg W. Alt-Christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert: Im Anhange des Silentiarius Paulus Beschreibung der Heiligen Sophia und des Ambon. Berlin, 1854. 40 + XIV S., XXXIX Bl.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01