Азовський батальйонний архів: нерегламентована документація добровольчого батальйону «Азов» за травень-вересень 2014 року

Автор(и)

  • Микола Кравченко кандидат історичних наук, докторант, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0003-1908-1595

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.151

Ключові слова:

добровольчий рух; батальйон «Азов»; Антитерористична операція на Сході України (АТО); бойові дії; нерегламентована документація; архів

Анотація

В статті здійснено огляд нещодавно зафондованої у Центральному державному архіві громадських об’єднань України нерегламентованої документації архіву добровольчого батальйону «Азов» за травень-вересень 2014 р. Мета роботи – визначення інформаційного потенціалу цих документів, зокрема їх ролі для дослідження історії підрозділу, українського добровольчого руху та початкового етапу перебігу бойових дій в секторі «М» Антитерористичної операції на Сході України в цілому. Методологія дослідження передбачає застосування принципів історизму, цілісності вивчення історичних джерел та об’єктивності, використання методів опису, аналізу і синтезу, класифікації та систематизації. Наукову новизну зумовлює висока джерельна вартість документів Азовського батальйонного архіву, які в межах академічної науки наразі абсолютно не досліджені; документи вводяться в науковий обіг вперше. Перспектива подальших досліджень полягає в тому, що через вивчення вмісту документів цього архіву можна детально відтворити історію підрозділу від його первісного комплектування до перетворення у однойменний полк, зокрема формування, участь у бойових діях, структуру, чисельність особового складу, реформування внутрішньої структури та інші його особливості. Крім того, дослідження вмісту документів уможливлює оцінювання впливу діяльності підрозділу на ключові військово-політичні події на Сході України в 2014 р. Висновки. Завдяки дослідженню документів визначено важливу роль Азовського батальйонного архіву у вивченні історії добровольчого батальйону «Азов» та його впливу на перебіг воєнних дій на Сході України. Інформаційний потенціал цього архіву є значним, адже він складається з документів із унікальною інформацією, яку не містять жодні інші джерела. Таким чином, ці документи висвітлюють недосліджені раніше аспекти не тільки історії окремого добровольчого підрозділу, але й ключових історичних подій в Україні у травні-вересні 2014 р.

Бібліографія:

1. Азовська документація батальйонних часів прийнята до Центрального держархіву громадських об’єднань України // Азов. URL: https://azov.org.ua/azovska-dokymentacia-prujniata-do-cdago/ (дата звернення: 11.04.2021).
2. Полк «Азов» пояснил значение символа на своем шевроне // Національний корреспондент. URL: https://nackor.org/ukr/znachenie-na-shevrone (дата звернення: 11.04.2021).
3. Про звільнення політв’язнів: Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 2014 р. № 786-VII (втратила чинність 14.03.2014 р.) // Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-VII#Text (дата звернення: 11.04.2021).
4. Широкинська операція. Спогади учасників наступу / упоряд. М. Хомеріккі. Київ-Маріуполь-Мена: Домінанта, 2016. С. 6.
5. Стасюк Ю. М. Українські добровольчі формування: створення та функціонування (2014–2015 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Стасюк Юрій Миколайович; Нац. ун-т імені Івана Черняховського. Київ, 2018. С. 249.
6. Тиск на перлину Азовського Руху — «Козацький Дім» // Національний Кореспондент. URL: https://nationalcorps.org/tysk-na-perlynu-azovsjkogho-rukhu-kozacjkyj-dim/ (дата звернення: 11.04.2021).
7. Визволення Маріуполя. Фотозбірка військової мемуаристики / упоряд. М. Кравченко. Київ: Орієнтир, 2018. С. 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01