Портал «Архіви Європи» та репрезентація України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.007

Ключові слова:

Тризуб; Європіана; Архіви Європи; інформаційні ресурси; Державна архівна служба України; Галузевий державний архів Служби безпеки України; оцифрування архівів.

Анотація

Мета дослідження. Вперше актуалізується інформація про представництво українських архівних установ на європейських порталах репрезентації цифрових копій культурного надбання. Дослідження базується на архівних документах, спеціальній літературі та інформаційних повідомленнях із відкритих джерел (Інтернет-ЗМІ і офіційні вебпортали українських та європейських органів влади). Методологічною основою є загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, історизму. З метою аналізу функціонування інформаційних ресурсів європейської документальної спадщини використано системно-структурний та порівняльний методи дослідження. Результати дослідження. Окреслено проблему неналежного представництва архівів України у європейських проєктах цифрової культурної спадщини. Охарактеризовано основні засади роботи, мету створення та практики інтегрованих інформаційних ресурсів «Europeana.eu» та «Archivesportaleurope.net». Висвітлено процес створення та спроби представлення на зазначених європейських порталах перших українських архівних колекцій: «Тризуб – символ Української революції 1917–1921 років» із фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України та колекції «Унікальні документи Національного архівного фонду» з вебпорталу Державної архівної служби України. Наголошено на важливості поширення у цифровому просторі документів із зображенням державного герба Української Народної Республіки з метою інформування європейського середовища про тяглість державницьких традицій українського народу та традицію використання державних символів. Перспективи подальших досліджень. Державна архівна служба України має намір виступити офіційним представником вебпорталу «Архіви Європи» в Україні та в подальшому надавати консультативно-методичну допомогу українським архівам із питань онлайн-розміщення оцифрованих архівних документів. У перспективі цей досвід має стати корисним для всіх державних та приватних архівів України та допоможе забезпечити гідне представлення України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання.

Бібліографія:

 1. В уряді Британії шкодують через розміщення тризуба в посібнику поруч із терористичними символами. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2020/01/21/156909/.
 2. Державна архівна служба України ініціює розміщення цифрових копій унікальних документів на порталі «Архіви Європи». URL: https://archives.gov.ua/державна-архівна-служба-ініц-2/.
 3. Етнографічна колекція «Кровець» представила повноцінну версію сайту англійською мовою. URL: https://honchar.org.ua/p/etnohrafichna-kolektsiya-krovets-predstavyla-povnotsinnu-versiyu-sajtu-anhlijskoyu-movoyu/.
 4. Commission’s Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation (2011/711/EU) [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:EN:PDF.
 5. Портал «Архіви Європи». URL: https://www.archivesportaleurope.net/about-us.
 6. Портал «Європіана». URL: https://www.europeana.eu/en.
 7. Портал Міжнародної ради архівів. URL: https://www.ica.org/en/what-archive/archives-are-accessible-search-the-map.
 8. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 р. №3814-XII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.
 9. Рибачок О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000–2020) // Бібліотечний вісник. 2017. № 2. С. 8–16.
 10. Тризуб – символ Української революції 1917–1921. URL: https://cutt.ly/stYzQkL.
 11. Унікальні документи Національного архівного фонду. URL: https://archives.gov.ua/?uniq=1&s=.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21