Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики

Автор(и)

  • Тетяна Ємельянова кандидатка історичних наук, перша заступниця Голови, Державна архівна служба України https://orcid.org/0000-0002-0204-1100

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.028

Ключові слова:

архівна статистика; планово-звітна документація; архівні установи; Укрдержархів.

Анотація

Мета статті – визначити окремі проблемні моменти планово-звітної документації архівних установ та запропонувати шляхи її удосконалення з метою покращення якості статистичного забезпечення розвитку архівної галузі. Методологічну основу дослідження склала сукупність загальнонаукових (історичного, логічного, системного, структурно-функціонального, класифікації, логіко-семантичного) і спеціально-наукових (аналізу і синтезу, експертних оцінок, аналогій, порівняльного зіставлення, логічного узагальнення) методів дослідження проблематики, застосування яких дозволяє досягти поставленої мети та з’ясувати перспективи подальших студій. Наукова новизна. З огляду на обмеженість студіювання в українській архівістиці вказаної теми і її термінологічного аспекту зокрема, запропоновано визначення терміна «архівна статистика». Досліджено становлення та практику застосування планово-звітної документації архівних установ, визначено зміни, які відбулися в її структурі. Висновки. На основі практики застосування чинної планово-звітної документації архівних установ та опрацювання даних постійного статистичного спостереження розглянуто основні проблеми системи статистичного спостереження в архівній галузі. Наголошено на необхідності оновлення структури та системи показників планово-звітної документації. Визначено потребу ідентичності в термінології, чітких рекомендаціях щодо обліку та збирання даних. Підкреслено значення єдиних підходів, доречних для застосування в такій системі, проаналізовано й узагальнено пропозиції та зауваження архівних фахівців щодо удосконалення форм планово-звітної документації. Сформульовано невідкладні завдання з удосконалення системи статистичних показників, у т. ч. шляхом створення та запровадження єдиної електронної бази, орієнтованої на забезпечення організації автоматизованого процесу подання планово-звітної документації, а також оперативного опрацювання та отримання статистичних відомостей, як перший крок на шляху до розбудови електронної системи моніторингу архівних установ України.

Бібіліографія:

  1. Архівістика: Термінологічний словник/ ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. Київ, 1998. 106 с.
  2. Боковикова Ю.В. , Гнєзділо О. С. . Удосконалення діяльності державних архівних установ України // Державне будівництво, 2013. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/doc/2/02.pdf (дата звернення: 27.04.2020).
  3. Мага І. Архівний менеджмент: до питання рейтингування державних архівів// Студії з архівної справи та документознавства. 2009. Т. 17. С. 97–112.
  4. Калакура Я. Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна //Студії з архівної справи та документознавства. 2007. Т. 15. С. 18–24.
  5. Статистичний словник/ О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова та ін.; за ред. О. Г. Осауленка; НТК статистичних досліджень. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. С. 426.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21