Управління Київського поштово-телеграфного округу (огляд фонду 696 ЦДІАК України)

Автор(и)

  • Олексій Кузьмук кандидат історичних наук, завідувач сектору відділу довідкового апарату та обліку документів, Центральний державний історичний архів України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-2649-4542

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.072

Ключові слова:

Перша світова війна; Українська революція; пошта; телеграф; мережа; ЦДІАК України

Анотація

Здійснено огляд документів маловідомого фонду 696, Київський поштово-телеграфний округ, що висвітлюють розвиток мережі пошти і телеграфу на теренах Волинської, Київської та Чернігівської губерній. Мета статті полягає в тому, щоб показати інформаційні можливості фонду, розкрити перспективні напрями досліджень документів. Методика дослідження спирається на загальнонаукові методи аналізу, історизму, порівняння та узагальнення. Також застосовано компаративний і структурний методи. Наукова новизна. Встановлено, що цей фонд, за виключенням справ, дотичних до будівництва київських головного поштамту та вокзалу, не використовувався істориками та краєзнавцями. Фонд містить документи про відкриття поштових відділень у різних населених пунктах названих губерній. У справах є звернення громад містечок і сіл із проханням про відкриття пошти і телеграфу, статистичні відомості, мапи, листування з різними установами про закупівлю устаткування, оренду і будівництво приміщень тощо. Окремі справи присвячені кінно-поштовим станціям, графікам руху поштових карет і поїздів, роботі з технічного обслуговування телеграфних стовпів та телеграфних і телефонних мереж. Поштово-телеграфні службовці забезпечували мобілізацію та зв’язок під час ведення бойових дій, пересилання кореспонденції з фронтів та виявлення шпигунів. У роки революції службовці забезпечували зв’язком усі політичні режими та воюючі армії. Збереглися справи про службу поштово-телеграфних службовців у лавах «вільного козацтва», їхню участь у боротьбі з більшовиками та повстанні проти гетьмана П. Скоропадського. Перспективи подальших досліджень. Детальніше вивчення документів фонду уможливить розширення інформації загалом про події Першої світової війни та Української революції; життя і побут населення у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., умови праці, оплати, соціального забезпечення поштово-телеграфних службовців. У висновках констатується, що аналіз документів фонду дозволяє говорити про багатоплановість і різноманіття інформації про соціально-економічні зміни, що зумовлювали розвиток мережі пошти і телеграфу в регіоні. 

Бібліографія:

  1. Від гінця до Інтернету: Нариси з історії української пошти / В. Мухін, В. Мороз, П. Дюков та ін. Київ: Аспект, 2002. 327 с.
  2. Кузьмук О. С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління Київського поштово-телеграфного округу ЦДІАК України // Архіви України. 2017. № 2. С. 20–38.
  3. Міронова І. С. Службовці поштового зв’язку в Українській революції 1917–1921 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 48. С. 125–128.
  4. Орєхова С. Є. Ювілей поштових марок-грошей Української Народної республіки (особливості монетарної політики) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 10. С. 129–140.
  5. Федорченко О. В. Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ Півдня України за Тимчасового уряду // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. праць. Вип. 5. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. С. 80–85;
  6. 6. Федорченко О. В. Кадрова політика в державних осілих поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України у 1914–1917 рр.// Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. Серія: Історія. Одеса: Астропринт, 2009. Вип. 16. С. 66–74.
  7. Федорченко О. В. Матеріальне становище поштово-телеграфних службовців наприкінці XIX – на початку XX ст. (за матеріалами Таврійської і Херсонської губерній) // Південний архів : зб. наук. праць. Історичні науки. Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. Вип. XXXI–XXXII. С. 318–327.
  8. Юркова О. Центральна Рада. Як через телеграф російська революція докотилась до України. URL: http://www.dsnews.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21