З історії діяльності української військової дипломатії в Польщі у 1920 році (за документами Центрального військового архіву Польщі)

Автор(и)

 • Ігор Срібняк доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії історико-філософського факультету, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.086

Ключові слова:

Українська військова місія; наказ; кур’єр; відрядження; Армія УНР; Польща; польсько-українська співпраця.

Анотація

Мета статті полягає у залученні до наукового обігу неопублікованих архівних документів, які зберігаються у Центральному військовому архіві Польщі (Centralne Archiwum Wojskowe). Останні являють собою цінне джерело для відтворення основних напрямів діяльності Української військової місії в Польщі (травень – жовтень 1920 р.). Методологія дослідження передбачає дотримання принципів історизму, антропологізму, цивілізаційного, сенергетичного і системного підходів, застосування методів аналізу і синтезу, компаративістичних методик. Наукова новизна статті зумовлена високою джерельною вартістю згадуваних архівних документів, що містять значну кількість прізвищ старшин та військових урядовців Армії УНР, які прибували до Варшави у різних службових справах. Також у наказах зафіксована інформація про численні відрядження членів Місії, інколи із зазначенням мети і місця їхньої подорожі. В окремих випадках у наказах Місії відтворювалися фрагменти (або й повністю) директив вищих військових інституцій Армії УНР. Висновки. Аналіз наказів, проведений в рамках цієї статті, засвідчує, що за весь час свого існування Українська військова місія виконала величезний обсяг роботи, яка полягала, насамперед, у забезпеченні процесу поповнення особового складу Армії УНР. Разом із тим, її члени докладали всіх зусиль для налагодження поставок зброї для Дієвої армії, провівши з цією метою ряд переговорів із зацікавленими у цьому представниками урядів європейських країн та ділових кіл. Діяльність Української військової місії стала одним із найяскравіших епізодів у польсько-українській військово-політичній співпраці 1920-х – 1930-х років, давши кращі приклади кооперації зусиль двох країн – Польщі та УНР – перед смертельною загрозою з боку більшовицької Росії. Весь час свого існування Місія залишалася центральною зв’язковою ланкою між військовими відомствами і збройними силами двох країн, причинившись доформування у більшості представників польського військового проводу позитивного сприйняття Армії УНР та її бойового потенціалу.  

Бібліографія:

 1. Карпус З., Срібняк І. Формування з’єднань Армії УНР у Польщі в 1920рр. // Український історичний журнал. 2000. № 1. С. 81–89.
 2. Ковальчук М. Українська військова місія в Польщі (липень-листопад 1920 р.) // Україна дипломатична. 2005. Вип. 6. С. 382–406.
 3. Кротофіль М. Проект формування Норманської бригади в армії УНР/ пер. з пол. А. Руккаса // Військово-історичний альманах. 2007. № 1(14) (8 серпня). С. 38–
 4. Руккас А., Ковальчук М. Діяльність військової секції при Українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. – липень 1920 р.) // Українська старовина. 2003. № 5(353). С. 128–156; № 6(354). С. 150–158.
 5. Руккас А.О. «Разом з польським військом…»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). Ніжин, 2013. 480 с.
 6. Руккас А. Польсько-український військовий союз 1920р. // Польсько-українська військова співпраця протягом історії. Матеріали конференції. Київ, 2018. С. 202–
 7. Руккас А. Створення та діяльність органів військово-дипломатичного представництва УНР в Польщі (1919–1921рр.) // Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин. Зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ, 2019. С. 89–
 8. Срібняк І. Симон Петлюра на чолі держави та війська. До питання про польсько-українські взаємини 1919–1920 років// Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців України. Київ, 1995. С. 137–164.
 9. Срібняк І. Військова співпраця УНР та Польської Республіки у другій половині 1919–1920рр.: організаційно-мобілізаційний аспект // Польсько-українська військова співпраця протягом історії. Матеріали конференції. Київ, 2018. С. 151–176.
 10. Срібняк І. Непоказна звитяга (кілька епізодів з життя поручника Армії УНР, лікаря Христини Скачківської-Сушко, 1919–1925рр.) // Наше життя. Нью-Йорк, 2018. Т. LXXV. Ч. 1 (січень). С. 13–16.
 11. Шумило М. Ґенеза союзу. Відносини Української Народної Республіки з Польщею (січень 1919– квітень 1920 рр.) // Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин. Зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ, 2019. С. 36–
 12. Karpus Z. Formowanie oddziałów ukraińskich w Polsce w latach 1919–1920// Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka. Toruń, 1997. S. 235–244.
 13. Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. Toruń, 1997. 209 s.
 14. Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddzialy wojskowe ukraińskie, kozackie i bialoruskie w Polsce w latach 1919– Toruń, 1999. 230 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21