Документи періоду Директорії УНР у фондах Державного архіву Київської області: інформаційний потенціал та джерельне значення

Автор(и)

 • Світлана Якобчук кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу довідкового апарату та обліку документів, Державний архів Київської області https://orcid.org/0000-0002-7877-4933

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.103

Ключові слова:

Директорія УНР; джерела; документи; Державний архів Київської області; Київська губернія

Анотація

Мета статті – здійснити аналіз масиву документів з історії УНР періоду Директорії, які зберігаються у фондах Державного архіву Київської області. Методи дослідження. Стаття ґрунтується на засадах історизму, об’єктивності, системності. Застосовано загальнонаукові, історичні та джерелознавчі методи дослідження: аналітичний, синтетичний, логічний, ретроспективний, історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, біографічний, евристичний, археографічний, критичний та ін. Наукова новизна. Розкрито зміст та визначено інформаційний потенціал комплексу джерел про повстання Директорії, копій нормативно правових актів уряду та міністерств УНР, датованих кінцем 1918 – початком 1919 рр. Більшість із них – це машинописні копії. Проаналізовано звітні документи, адресовані Директору Департаменту Державної Варти, які є важливим джерелом дослідження історії повстання Директорії у грудні 1918 р. Визначено інформаційний потенціал копій нормативно-правових актів уряду Директорії, підпорядкованих йому міністерств, наказів головного отамана С. Петлюри війську УНР. Розглянуто офіційні документи органів місцевої влади на території Київщини (накази, розпорядження, ділове листування київських губерніального та повітового комісарів, журнали засідань губернської народної ради та земської управи). Реконструйовано ключові етапи життєвого шляху київських губерніального і повітового комісарів УНР. У висновках узагальнено значення цих документів для дослідження регіонального аспекту історії Української революції 1917–1921 рр., особливостей соціально-економічного, політичного та громадського життя Київського повіту і Київської губернії наприкінці 1918 – на початку 1919 рр., ставлення суспільства до діяльності уряду. Визначено інформаційний потенціал документального масиву періоду Директорії УНР із фондів архіву для дослідження біографій громадсько-політичних діячів початку ХХ ст. (С. Петлюра, З. Моргуліс, Ю. Говорун).

Бібліографія:

 1. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів та агентів (червень 1918 – січень 1922рр.) / упорядн. В. Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. 349 с.
 2. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922) / упорядн. В. Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського НАН України, 2018. 612 с.
 3. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918–1920) / упорядн. В. Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. 336 с.
 4. Директорія. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1919рр. Документи і матеріали: у 2-х т., 3-х ч. / упорядн. В. Ф. Верстюк та ін. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. Т. 1. 686 с.
 5. Директорія. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1919– листопад 1920 рр. Документи і матеріали: у 2-х т., 3-х ч. / упорядн. В. Ф. Верстюк та ін. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. Т. 2. 702 с.
 6. Матяш І. Українсько-грузинські дипломатичні відносини в 1919–1921рр.: політичні завдання та організаційні форми //Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики сучасності : збірка наукових праць. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 38–63.
 7. Нариси історії Української революції 1917–1921 рр.: у 2-х кн. / редкол.В. А. Смолій та ін. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 1. 390 с.
 8. Нариси історії Української революції 1917–1921 рр.: у 2-х кн. / редкол.В. А. Смолій та ін. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 2. 464 с.
 9. Пиріг Р. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент // Архіви України. 2011. № 1. С. 108–122.
 10. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: в 4-х т. Київ: Світогляд, 2009. Т. 2: Рік 1918. 559 с.
 11. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: в 4-х т. Київ: Світогляд, 2010. Т. 3: Рік 1919. 411 с.
 12. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: в 4-х т. Київ: Світогляд, 2010. Т. 4: Рік 1920. 447 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21