Український національний рух на Полтавщині напередодні Першої світової війни

Автор(и)

  • Юлія Орел кандидатка історичних наук, головна спеціалістка відділу використання інформації документів, Центральний державний історичний архів України, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-8615-5465

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.120

Ключові слова:

український національний рух; Полтавщина; 100-ліття від дня народження Тараса Шевченка; жандармські документи; Володимир Ярошенко; Опанас Сластіон.

Анотація

Досліджується стан формування української національної свідомості перед вибухом Першої світової війни на підставі вивчення документів жандармських органів влади, здебільшого повідомлень про обставини святкування 100-ліття від дня народження Тараса Шевченка у різних місцевостях Полтавської губернії. Методика спирається на загальнонаукові методи, зокрема аналіз документів особового походження (спогади М. Ковалевського та перлюстровані жандармськими чиновниками листи) та звітів і донесень жандармських чиновників Полтавського губернського жандармського управління. Наукова новизна полягає у введенні в обіг нових архівних документів. Більшість згаданих у статті заходів мали аполітичний характер, вони стали свідченням процесів поширення національної свідомості у широких масах населення та формулювання політичних завдань руху. Політичну мету українського національного руху, незважаючи на аполітичність його проявів, розуміли жандармські чиновники, окреслюючи його в досліджуваних документах все рідше як «українофільський» та все частіше як «мазепинський» і «сепаратистський». У статті представлено заходи з нагоди відзначення шевченкових свят у Борисполі, Зінькові, Костянтинограді, Кременчуці, Лохвиці, Миргороді, Полтаві, Прилуках, Ромнах. Зазначено, що ініціаторами проведення акцій були культурно-освітні організації: клуби, театральні гуртки, хори, читальні і книгарні. Лише у Миргороді рух набув політичного спрямування. Там у лютому 1914 р. було викрито гурток прибічників Української соціал-демократичної партії. Уперше публікуються 2 перлюстрованих листи голови Миргородського українського гуртка Володимира Ярошенка до матері та знаного українського художника і архітектора Опанаса Сластіона. Листи відображають стан розвитку української справи у місті та зв’язок В. Ярошенка з іншими осередками. У висновках стверджується, що на початку 1914 р. український національний рух набув масового характеру, що проявилося в акціях із нагоди вшанування пам’яті Тараса Шевченка на Полтавщині, однак він не мав єдиної організованої політичної структури.

Бібліографія:

  1. Головченко В. І. Від «Самостійної України» до «Союзу визволення України». Нариси історії української соціал-демократії початку ХХ ст. Київ, 1996. С. 122;
  2. Дучинський А. Революційна українська партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріалами 1901–1905 рр. За сто літ. Матеріали з громадського і літературного життя України ХІХ–початків ХХ століття, за редакцією академіка Михайла Грушевського. Кн. 2. Київ, 1928. С. 283–320.
  3. Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук, 1960. 717 с.
  4. Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст.–лютий 1917 р.). Харків, 2006. С. 187–188.
  5. Нариси з історії українського національного руху. Київ, 1994.
  6. Машталір А. І. Відзначення шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Кам’янець-Подільський, 2011. Т. 17. С. 319–329.
  7. Полтавщина в Українській революції 1917–1921 рр. Полтава, 2017. 152 с.
  8. Саранча В. І. Український національний рух на Полтавщині під час Першої світової війни (за документами Державного архіву Полтавської області) // Архіви України. 2016. № 1. С. 116–122.
  9. Українське питання в Російській імперії (кін. ХІХ–поч. ХХ ст.). У 3-х ч. Київ, 1999.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21