Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд

Автор(и)

  • Анжела Майстренко кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0003-1303-9214
  • Ростислав Романовський завідувач сектору науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-5203-4400

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.312.064

Ключові слова:

архівні документи; міжнародні стандарти; нормативні документи; оцифровування

Анотація

Проаналізовано зарубіжні нормативно-методичні документи, які регулюють застосування технологій оцифровування архівних документів; розглянуто досвід оцифровування архівних документів у рамках міжнародних та національних проектів.

Бібліографія:

1. Концепція інформатизації архівної справи в Україні [Електронний ресурс] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; Гаранін О. Я., Ковтанюк Т. М. Київ, 2017. 15 с. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/%D1%81oncept_iformat_arch.pdf (дата звернення: 27.08.2019).
2. Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.) [Електронний ресурс] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; [Л. Ф. Приходько та ін.]. Київ, 2018. 51 с. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/strateg_prog_rozv_arch_spav.pdf (дата звернення: 27.08.2019).
3. Decyzja Nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30.12.2005 r. w sprawie standardów sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_25_2005.pdf (data dostępu: 25.08.2019).
4. Digitalizacja [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/digitalizacja/ (data dostępu: 26.08.2019).
5. Digitalizacja i udostępnianie w Internecie dokumentacji z zasobu archiwów państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/digitalizacja/digitalizacja-zasobu-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych (data dostępu: 26.08.2019).
6. Drzewiecki B. Digitalizacja i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych: ewolucja polityki i przepisów prawa [Zasób elektroniczny] // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. 2017. Nr 9, vol. 1. S. 83–92. URL: http://oldifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/StudiaSociologica2017/07-Drzewiecki-83-92.pdf (data dostępu: 25.08.2019).
7. Procedura przekazywania kopii cyfrowych do Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych (CRC AP) [Zasób elektroniczny] // Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych. S. 37–38. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf (data dostępu: 26.08.2019).
8. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020 [Zasób elektroniczny]. URL: https:// www.nck.pl/badania/raporty/program-digitalizacji-dobr-kultury-oraz-gromadzenia-przechowywania-i-udostepniania-# (data dostępu: 27.08.2019).
9. Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010–2020 [Zasób elektroniczny]. URL: https: //www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf (data dostępu: 25.08.2019).
10. Strategia digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018–2023 [Zasób elektroniczny]. Warszawa, 2017. 12 s. URL: https://www.archiwa.gov.pl/files/Strategia_digitalizacji_zasobu_archiww_pastwowych.pdf (data dostępu: 25.08.2019).
11. Szukajwarchiwach.pl [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/szukajwarchiwach-pl/ (data dostępu: 26.08.2019).
12. Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf (data dostępu: 26.08.2019).
13. Zarządzenie Nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: https://archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz27_2018.pdf (data dostępu: 26.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01