Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку

Автор(и)

 • Ірина Войцехівська докторка історичних наук, професорка, професорка кафедри історії мистецтва Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3623-8208
 • Марина Палієнко докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. https://orcid.org/0000-0002-9098-1142

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2019.321.042

Ключові слова:

кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки; архівознавча школа; архівна освіта; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У статті розглядається історія створення та основні етапи діяльності кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Аналізуються пріоритетнінапрями наукових досліджень професорсько-викладацького колективу кафедри за 75 років діяльності (1944–2019). Визначаються особливості підготовкиархівістів на історичному факультеті університету, характеризується співпраця з Державною архівною службою України, центральними та місцевимиархівними установами, науковими інституціями, спрямована на дослідженняактуальних проблем архівознавства, джерелознавства, документознавства, модернізацію архівної освіти.

Бібліографія:

 1. Апанович О. Федір Павлович Шевченко: історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина: Спогади та історіографічний аналіз. Київ, 2000.
 2. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ, 1998.
 3. Архівознавство: підруч. / за заг. ред. Я. С. Калакури, І. Б. Матяш. 2-е вид. Київ, 2002.
 4. Войцехівська І. Н. До 40-річчя кафедри джерелознавства та архівознавства // Архіви України. 1984. № 6. С. 14.
 5. Войцехівська І. Н., Севрюк С. В. Професор Володимир Замлинський (До 85-річчя від дня народження). Корсунь-Шевченківський, 2015. 254 с.
 6. Замлинський В. О. Підготовка кадрів архівістів на кафедрі джерелознавства та архівознавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка // Архіви України. 1984. № 4. С. 7–11.
 7. Замлинський В. О. Діяльність кафедри джерелознавства та архівознавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка по підготовці кадрів істориків-архівістів // Архіви України. 1988. № 3. С. 38–42.
 8. Калакура Я. С. Архівіст третього тисячоліття (модель історика-архівіста очима архівознавчої кафедри Національного університету ім. Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. Київ, 1999. Вип. І. С. 37–45.
 9. Калакура Я. С. Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри // Архіви України. 2002. № 1–3. C. 133–143.
 10. Калакура Я. С. Архівознавство в Шевченківському університеті // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 4. С. 58–61;
 11. Калакура Я. С. Архівознавчий осередок Шевченкового університету // Архіви України. 2008. № 1/2. С. 158–169.
 12. Калакура Я. С. Історико-архівознавча школа Київського університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. 2000. Вип. 2. С. 8–20.
 13. Калакура Я. С., Щербак М. Г. 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету // Архіви України. 2014. № 4–5. С. 338–345.
 14. Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років / Держкомархів України; УНДІАСД. Київ, 2000. 591 с.
 15. Павленко С. Ф. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у спогадах випускників // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. Київ, 2000. Вип. 2. С. 154–163.
 16. Стрельський В. І. Нове в роботі кафедри архівознавства та допоміжних історичних дисциплін Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка // Архіви України. 1971. № 5. С. 13–15.
 17. Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська. Київ, 2010. 208 с.
 18. Професор Андрій Введенський : монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська. Київ, 2013. 175 с.
 19. Професор Марко Варшавчик (До 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), Л. І. Буряк, Я. С. Калакура та ін. Корсунь-Шевченківський, 2018. 302 с.
 20. Творчий доробок професорсько-викладацького колективу кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: до 75-річчя діяльності (1944–2019). Вибрана бібліографія / авт.-упоряд.: І. Н. Войцехівська, М. Г. Палієнко / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ: Інтер-сервіс, 2019. 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-31