Аудіовізуальні документи, присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті

Автор(и)

  • Людмила Касян провідна наукова співробітниця сектору публікації документів, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного https://orcid.org/0000-0003-0400-7245

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2019.321.061

Ключові слова:

Остап Вишня; аудіовізуальні документи; колективна пам’ять; культурна пам’ять; місця пам’яті; документальне кіно

Анотація

Представлено документний масив Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, присвячений українському письменнику Остапові Вишні. Проаналізовано змістове наповнення та інформаційну структуру аудіовізуальних документів, окреслено їх роль у збереженні пам’яті про письменника.

Бібліографія:

1. Assman J. Kollectives Gedächtnis and kulturele Identitär // Kulture and Gedächtnis. Frankfurt, 1988. S. 9–19.
2. Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика /пер. с нем.: Б. Хлебников. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 323 с.
3. Базен А. Онтология фотографического образа // Что такое кино? Москва, 1972.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / пер. с франц., послесловие и коммент.: М. Рыклин. ULR: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/camera/index.php
5. Бондар Н. Остап Вишня. штрихи до портрета (про що можуть розповісти меморії). ULR: http://museumlit.org.ua/?p=13468 (дата звернення: 28.10.2019); ULR: https://sites.google.com/site/literaturnakartaostapavisni/interaktivna-karta
6. Вишня Остап. Вибране. Київ, 1985. 302 с.
7. Вишня Остап. Вишневі усмішки. Київ, 1950. 290 с.
8. Вишня Остап. Мисливськi усмiшки. Харків, 2012. 251 с.; Дузь І. М. Вивчення творчості Остапа Вишні в школі : посібник для вчителів. Київ, 1970. 128 с.
9. Вишня Остап. Твори у 5-ти т. Київ, 1974.
10. Вишня Остап. Усмішки: у 4-х т. Харків, 1928.
11. Вишня Остап. Фейлетони, гуморески, усмішки, щоденникові записи. Харків, 2007.
12. Гальченко С. А. І сміявся і плакав з любові… // Вишневі усмішки. Заборонені твори / упорядкув., передм. та прим. С. А. Гальченка ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Харків, 2010.
13. Голик Р. Пам’ять культури на роздоріжжях науки : проблеми теорії. ULR: http://uamoderna.com/demontazh-pamyati/holyk-collective-memory
14. Грінченко Г. Das kulturele gedächtnis в сучасних дослідженнях пам’яті // Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / пер. з нім.: К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. Київ, 2012. 440 с.
15. Дузь І. М. Вивчення творчості Остапа Вишні в школі: посібник для вчителів. Київ, 1970.
16. Дузь І. М. Остап Вишня : нарис про творчість. Київ, 1989. 213 с.
17. Живий Остап Вишня : збірник спогадів про письменника. Київ, 1966. 128 с;
18. Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові : сторінки життя і творчості Остапа Вишні. Київ, 1983. 258с.
19. Зуб І. В. Остап Вишня: нарис життя і творчості. Київ, 1989. 239 с.
20. Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження. Антологія 1917–1933. Київ: Смолоскип, 2008. 976 с.
21. Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 200–202.
22. Мої сусіди добре знали Вишню // Персональний сайт В. Я. Лавриненко. ULR: https://sites.google.com/site/literaturnakartaostapavisni/poezia/spogadi-pro-ostapa-visnu
23. Нора Пьер. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3(40–41).
24. Про Остапа Вишню : спогади / упоряд. В. О. Губенко-Маслюченко, А. Ф. Журавський. Київ, 1989. 334 с.
25. Сокова А. Н. Некоторые психологические аспекты документоведения // Секретарское дело, 2001. № 2. С. 25–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-31