Міжнародне архівне співробітництво: від зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів)

Автор(и)

 • Марина Палієнко докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9098-1142

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.315.049

Ключові слова:

Міжнародна рада архівів; міжнародне архівне співробітництво; міжнародні конгреси архівів; документальна спадщина; інформаційні ресурси; інформаційне суспільство.

Анотація

Міжнародне архівне співробітництво: від зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів) Стаття присвячена історії становлення та розвитку міжнародного архівного співробітництва. Аналізуються причини заснування та пріоритетні напрями діяльності Міжнародної ради архівів, характеризується участь українських архівістів у міжнародних конгресах архівів, визначаються ключові проблеми та перспективи розвитку архівів у добу інформаційного суспільства.

Бібліографія:

 1. Баженова Г. ІІІ Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія. Історія. 2007. Вип. 89–90. С. 4–6.
 2. Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 2. С.14–24.
 3. Іваненко О. А. Університети України в міжнародних наукових зв’язках Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). К.: Інститут Історії України НАН України, 2013.
 4. Климова К. І., Матяш І. Б., Палієнко М. Г. «Куди прямують архіви..?» (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі) // Архіви України. 2001. № 4–5. С. 178–189.
 5. Левченко Л. XVI Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) // Архіви України. 2009. № 1–2. С.180–191.
 6. Лозицький В. Історія міжнародного архівного співробітництва (1898–1998 рр.). Київ, 1999. 130 с.
 7. Маковська Н. В. Міжнародна конференція Круглого столу архівів // Архіви України. 2011. № 6. С. 5–9.
 8. Матяш І. Міжнародна рада архівів: внесок у розвиток архівної теорії // Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку. К., 2012. С. 394–436.
 9. Матяш І. Б. Міжнародна рада архівів // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С.577–579.
 10. Матяш І. Б. Міжнародні конгреси архівів // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С.581–583.
 11. Матяш І. Б. Міжнародні конференції Круглого столу архівів // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С.584.
 12. Матяш І. Б. XV Міжнародний конгрес архівів «Архіви, Пам’ять і Знання» // Студії з архівної справи та документознавства. 2004. Т. 12. С. 237–241.
 13. Палієнко М. З історії міжнародних зв’язків України в галузі науки та освіти (ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. 1999. Вип. 3. С. 21–31.
 14. Прилепішева Ю. А. Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) «Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання» // Архіви України. 2010. № 1. С. 219–222.
 15. Стельмах С. Міжнародні зв’язки істориків України в другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 1998. Вип. 38. С. 3–9.
 16. Buck Solon J. The Archivist’s “One World” // American Archivist. 1947. Vol. 10. № 1 (January). P. 9–24. https://doi.org/10.17723/aarc.10.1.g1vw8301t1150450
 17. Congrès International des Archivistes et des Bibliothécaires (Bruxelles, 1910): Actes / publiér par J. Cuvelier et L. Stainier. Bruxelles, 1912. URL: https://archive.org/details/BrusselsCongress1910 (дата звернення 27. 08. 2018)
 18. Daniels Maygene. The Genesis and Structure of the International Council on Archives: An American View // American Archivist. 1987. Vol. 50 (Summer). № 3. P. 414–419. https://doi.org/10.17723/aarc.50.3.20411563775t2666
 19. Erdmann Karl Dietrich. Toward a Global Community of Historians: the International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898–2000; edit. by J. Kocka and W. J. Mommsen in collaboration with A. Blänsdorf; translated by A. Nothnagle. N.-Y.; Oxford: Berghahn Books, 2005. XVI, 430 p.
 20. Geller Lawrence D. Joseph Cuvelier, Belgian Archival Education, and First International Congress of Archivists, Brussels, 1910 // Archivaria. 1983 (Summer). Vol. 16. P.26–34.
 21. International Organization and Dissemination of Knowledge. Selected Essays of Paul Otlet / trans., ed. by W. Boyd Rayward. Amsterdam; New York; Oxford; Tokyo: FID, 1990. URL: https://archive.org/details/internationalorg00otle (дата звернення 17. 09. 2018)
 22. Wright Alex. Cataloging the World: Paul Otlet and the Birth of the Information Age. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.
 23. Norton Margaret. The First International Congress of Archivists, Paris, France August 21: January 26, 1950 // American Archivist. 1951. Vol.14. № 1 (January). P. 13–96. https://doi.org/10.17723/aarc.14.1.511n14n858jr76vh
 24. Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to member states on a European policy on access to archives (Adopted by the Committee of Ministers on 13 July 2000, at the 717th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: http://www.archives.gov.ua/Eng/Law-base/Recommendations.php#01 (дата звернення 15. 09. 2018)
 25. The Universal Declaration on Archives (ICA, 10 November 2011). URL: https://www.ica.org/en/universal-declaration-archives (дата звернення 15. 09. 2018)

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01