Олена Апанович та Олена Компан у культурному просторі української радянської історіографії, або дві версії модернізації історичного наративу 1960-х – початку 1970-х років

Автор(и)

 • Олексій Ясь доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії, Інститут історії України НАН України (м. Київ) https://orcid.org/0000-0002-5816-2876

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.324.032

Ключові слова:

лібералізація радянського режиму; українська радянська історіографія; республіканський історичний наратив; модернізація наративу; історики-ревізіоністи; історики-нонконформісти; О. Апанович; О. Компан.

Анотація

Мета публікації полягає у порівнянні життєвих історій, інтелектуальних біографій, наукових практик і дослідницьких стратегій двох історикинь одного покоління у світлі їхніх спроб модернізувати український радянський наратив 1960-х – початку 1970-х років. Методологія дослідження ґрунтується на стратегіях порівняння й типології. Наукова новизна пов’язана зі студіюванням багатоманітних впливів соціокультурного середовища, ідеологічних, політичних і культурних трансформацій післявоєнної доби та лібералізації радянського режиму 1960-х років на горизонт концептуальних пропозицій українських учених, які спеціалізувалися на вивченні т. зв. «історії феодалізму». Акцентується увага на подібності життєвих сценаріїв обох історикинь. Відзначається, що їхня належність до однієї наукової генерації визначалася травматичним і адаптивним досвідом, набутим за часів сталінського режиму, воєнних потрясінь та суперечливої й паліативної десталінізації. Показується паралельне становлення обох історикинь, зокрема роль наближених осіб у цьому процесі. Висвітлюються провідні сюжети та проблеми в їхній науковій творчості, зокрема студії про роль міст і козацтва в історії України XVII–XVIIІ ст. Висновки. Обстоюється думка, що окреслені версії модернізації українського історичного наративу спиралися на відмінні парадигматичні взірці та дослідницькі стратегії. Праці О. Апанович (1919–2000) з історії козацтва як основи українського війська пропонували оновлену проєкцію старого «народницького» дискурсу, передусім були зорієнтовані на суттєве розширення українських сюжетів і проблем у межах республіканського історичного наративу. Студії О. Компан (1916–1986) з історії міст та соціально-економічних відносин, зіставлення українського і західноєвропейського історичних процесів, спроби гуманістичного й національно-культурного прочитання марксизму були скеровані на перегляд звичних меж застосування пануючої теорії суспільно-економічних формацій щодо історії України.

Бібліографія:

 1. Апанович Е. М. Запорожское войско, его устройство и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. : автореф. …. дис. канд. истор. наук / Елена Михайловна Апанович; Институт истории Украины АН УССР. Киев, 1949. С. 7–11.
 2. Апанович О. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії: 50–70-і роки XVII ст. / відп. ред. Ф. П. Шевченко. Київ, 1961. С. 8, 56, 61, 110, 127, 179, 184, 186, 189, 196, 296.
 3. Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. Київ, 1969. С. 5.
 4. Апанович О. Спогади про видатну вчену і незвичайну особистість // Історик Олена Компан : матеріали до біографії / упоряд. Я. Компан. Київ, 2007. С. 427.
 5. Дмитрієнко М. Ф. 80-річчя від дня народження О. М. Апанович // Український історичний журнал. 1999. № 5. С. 71–72.
 6. Дзира Я. Чверть століття поруч // Історик Олена Компан : матеріали до біографії. С. 452.
 7. Філіпович М.А., Клименко І. В. Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: біографічне дослідження: науковий каталог. Київ, 2019. С. 10–11.
 8. Григорович К. [Гуслистый К.] Подлинная история Украины и украинской культуры // Славяне. 1943. № 3. С. 37−38.
 9. Голобуцький В. О., Калениченко П. М. Творча співдружба істориків Польщі та України // Наша культура (Варшава). 1958. № 6. С. 7–8.
 10. Новые документы о совещании историков в ЦК ВКП(б) (1944 г.) / вступ. статья и коммент. И. В. Ильиной // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 188–204.
 11. Колесник І. І. Федір Шевченко : інтелектуальна генеалогія українського радянського історика // Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 187.
 12. Компан О. С. До питання про формування пролетаріату залізорудної промисловості Криворіжжя (1880–1900 рр.)// Наукові записки Інституту історії [АН УРСР]. Київ, 1953. Т.  С. 137–155.
 13. Компан О. С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінської теорії (Матеріали на допомогу лекторові). Київ, 1970. С. 5.
 14. Компан О. С. Міста України в другій половині ХVII ст. / відп. ред. М. І. Марченко. Київ, 1963. С. 43.
 15. Компан О.С. Творчість Климентія Зинов’єва як одне з джерел вивчення історії Лівобережної України другої половини XVII і початку XVIII ст. // Наукові записки Інституту історії [АН УРСР]. Київ, 1957. Т.  С. 254–255.
 16. Компан О. С. Участь міського населення у визвольній війні українського народу 1648–1654 рр. / ред. І.О. Гуржій. Київ, 1954. С. 7–10.
 17. Компан О. С. Єдність світового історичного процесу / відп. ред. Ф. П. Шевченко. Київ, 1966. С. 47.
 18. Компан О. С. З історії району великих будов комунізму на півдні України (ХІХ ст.) // Вісник АН УРСР. 1951. № 6. С. 59–68.
 19. Мигул І. Українська радянська історіографія про українську революцію та 1920 роки// Сучасність. 1984. №  С. 68.
 20. Мицик Ю. Спомин про «козацьку матір» : до 100-річчя від дня народження Олени Апанович (останнє оновлення 28.09.2019). URL: https://zpu.kr.ua/shche/kolonky/14205-spomyn-pro-kozatsku-matir-do-100-richchia-vid-dnia-narodzhennia-oleny-apanovych.
 21. Pelenski J. Soviet Ukrainian Historiography after World War II// Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1964. Bd. 12, h. 3. P. 376–377.
 22. Шудря М. Суцвіття, бите холодами // Історик Олена Компан : матеріали до біографії. С. 469–470.
 23. Переход от феодализма к капитализму в России : материалы всесоюзной дискуссии / отв. ред. В. И. Шунков. Москва, 1969. С. 251.
 24. Смолій В.А., Удод О. А., Ясь О. В. Інститут  історії України НАН України : віхи інституціональної та інтелектуальної історії // Український історичний журнал. 2016. №  С. 21.
 25. Степченко О.П., Бодак О. П., Щерба Л. С. Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2019. С. 
 26. Sysyn F. Seventeenth-Century Views on the Causes of the Khmel’nyts’kyi Uprising: An Examination of the «Discourse on the Present Cossack or Peasant War» // Harvard Ukrainian Studies. 1981. Vol. 5, nr. 4. P.
 27. Tillet L. Ukrainian Nationalism and the Fall of Shelest // Slavic Review. 1975. Vol.  34, nr. 4. P. 752–768. https://doi.org/10.2307/2495726
 28. Винар Л. «Український історик» і сучасний стан української історичної науки. Нью-Йорк–Мюнхен, 1980. С.6–9.
 29. Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві/ авторизов. пер. з англ. М. Климчука, Х. Чушак; за ред. М. Климчука. Київ, 2008. С. 167–170.
 30. «Зрадники мені не подобаються» : аудіоінтерв’ю Юрія Зайцева з Оленою Апанович (28 серпня 1996 р.) // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2011. Вип. 21. С. 336–339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30