Принципи вибору дезінфекційних засобів для забезпечення збереженості кіно-, фотодокументів у приміщеннях архівних та спеціальних установ

Автор(и)

 • В’ячеслав Ткаченко кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-6686-0941
 • Ірина Надточій провідна інженерка-технологиня відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (м. Харків) https://orcid.org/0000-0003-2745-1488
 • Олексій Тімров молодший науковий співробітник відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (м. Харків) https://orcid.org/0000-0002-8781-3527

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.324.053

Ключові слова:

плісняві гриби; дезінфекційні засоби (деззасоби); мікрофільми; архіви.

Анотація

Мета роботи – визначення принципів вибору дезінфекційних засобів для використання в приміщеннях архівних та спеціальних установ, в яких здійснюється виготовлення, накопичення та зберігання кіно-, фотодокументів, що дозволить мінімізувати негативний вплив деззасобів на здоров’я працівників, підібрати найбільш ефективні активно діючі речовини, що не пошкоджують фотоемульсійний шар кіно-, фотодокументів. Методи дослідження проблематики базуються на комплексному застосуванні загальнонаукових і спеціально-наукових методів, а саме аналізі джерел науково-технічної інформації, проведенні експерименту та систематизації даних. Наукова новизна полягає в удосконаленні методології вибору дезінфекційних засобів, які можна використовувати для профілактики появи пліснявих грибів, та дозволених для використання в Україні у приміщеннях архівних та спеціальних установ, в яких здійснюється виготовлення, накопичення та зберігання кіно-, фотодокументів. У висновках визначено, що запропоновані принципи вибору деззасобів для використання в приміщеннях архівних та спеціальних установ, в яких здійснюється виготовлення, накопичення та зберігання кіно-, фотодокументів, дозволили провести аналіз властивостей різних активно діючих речовин та вибрати для подальших досліджень деззасоби, які, як активно діючі речовини, містять четвертинні амонієві сполуки, гуанідин, алкіламіни, альдегіди та спирти. Також встановлено, що деззасоби на основі активно діючих речовин, що містять галогени чи кисень, застосовувати для дезінфекції приміщень, в яких здійснюють виготовлення, накопичення та зберігання кіно-, фотодокументів, не можна.

Бібліографія:

 1. Аллеев Б. С., Еременко К. Ф., Фридман И. М. Плесневение кинофильмов/ Микробиология. 1948. Т. XVII. № 6. С. 469–470.
 2. Державний реєстр дезінфекційних засобів. URL: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dli_vityg09/.
 3. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. URL: https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007-1328.html.
 4. Дезінфектанти нового покоління в технологіях знезараження музейних об’єктів. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19219/3/3.pdf.
 5. Еременко К. Ф., Шаиевская В. П. Фунгицидная обработка фильмовых материалов, пораженных плесенью// Труды Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута. 1958. Вып. 3(26). С. 27–
 6. Канищев В. В. Настоящее и будущее дезинфицирующих средств в медицинской практике. URL: http://www.crie.ru/vbi2/2-5-02.pdf.
 7. Козирев В. М. Дослідження впливу антигрибкового покриття будівельних конструкцій на довгострокове зберігання мікрофільмів СФД з розробленням технології оброблення приміщень для довгострокового зберігання мікрофільмів СФД: звіт про НДР, тема 1.4, етап 2/ НДІ мікрографії. Харків, 2010.
 8. Мікроскопічні гриби – пошкоджувачі документів на різних носіях інформації. URL: https://www.kazedu.kz/referat/173987/2.
 9. Некрасов А. О. Розроблення технології антигрибкового захисту мікрофільмів СФД. Пошук, вивчення, аналіз сучасних методів та засобів антигрибкової обробки мікрофільмів. Визначення нових фунгіцидів, які можуть бути застосовані в технології виготовлення мікрофільмів: звіт про НДР, тема 1.9, етап 2/ НДІ мікрографії. Харків, 2004. 41 с.
 10. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/.
 11. Правила роботи державних архівів України: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13.
 12. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/.
 13. Сучасні аспекти обгрунтування вибору дезінфекційних засобів. URL: http://www.laverna.kiev.ua/content/articles/index.php?article=600.
 14. Ткаченко В. П.Дослідження впливу новітніх засобів антигрибкової обробки на зміну показників якості мікрографічної плівки та визначення серед них придатних для захисту приміщень, де виконують технологічні операції з мікрографічною плівкою: звіт про НДР, тема 1.3, етап 1 / НДІ мікрографії. Харків, 2018.
 15. Воробьева Л. И., Наумова Е. С., Иордан Е. П. Микроорганизмы, вызывающие коррозию фильмовых материалов, и подбор средств для их защиты / Биотехнология. 1988. Т. 4. № 1. С. 73–76.
 16. Вплив низькочастотного ультразвуку на життєздатність мікроскопічних грибів-деструкторів кіноплівки. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-nizkochastotnogo-ultrazvuku-na zhittezdatnist-mikroskopichnih-gribiv destruktoriv-kinoplivki/viewer.
 17. Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0250-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30