Репрезентація України в Швеції за матеріалами листування Степана Рудницького та Альфреда Єнсена

Автор(и)

 • Ольга Ковалевська доктор історичних наук, доцент, провідна наукова співробітниця відділу української історіографії, Інститут історії України НАН України (м. Київ) https://orcid.org/0000-0003-4857-3388

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.324.074

Ключові слова:

Степан Рудницький; Альфред Єнсен; епістолярна спадщина; листи; міжнародний видавничий проєкт; Україна; Швеція.

Анотація

Мета публікації ‒ актуалізувати інформацію щодо форми репрезентації України, її географічного простору, історії, літератури, фольклорних та етнографічних традицій, а також політичних претензій початку ХХ ст. у Швеції, що міститься в листуванні Степана Рудницького та Альфреда Єнсена. Методологія включає послідовне застосування принципів історизму та неупередженості, передбачає всебічне дослідження історичних джерел на основі комплексного та міждисциплінарного підходів. Ґрунтовний аналіз наявних листів дозволив виявити різні пласти джерельної інформації, встановити окремі факти біографії кореспондентів, продемонструвати шлях формування їхніх професійних звʼязків усередині наукової спільноти. Застосування компаративістичного методу дозволило критично проаналізувати й узгодити інформацію, вилучену з листів Альфреда Єнсена до Степана Рудницького, Михайла Грушевського, а також з інших джерел та наукової літератури. Наукова новизна полягає у репрезентації результатів цікавого дослідження, спрямованого на виявлення раніше невідомої інформації щодо тривалої організаційної підготовки видавничого проєкту «Бібліотека націй», особливостей формування авторського колективу, який мав підготувати матеріал спеціального тому, присвяченого Україні, налагодження комунікації між шведськими редакторами проєкту та українськими авторами. Наявні епістолярні матеріали також дозволили виявити пріоритети редакції щодо залучення до роботи над книгою конкретних авторів, а також фінансові можливості видавців, що відбилося на гонорарах членів авторського колективу. Перспективи подальших студіювань. Загалом тему організації участі українських учених у міжнародному проєкті, покликаному познайомити шведське суспільство з Україною та її народом, не можна вважати остаточно дослідженою. Віднайдення у майбутньому дотичних до цієї проблеми епістолярних матеріалів може розширити наші уявлення про цю справу, перевірити висловлені припущення та уточнити окремі її деталі. Висновки, до яких дійшла авторка, дозволяють стверджувати, що задумана співпраця відомих українських фахівців із різних гуманітарних наук із не менш відомими вченими, редакторами та видавцями Швеції, які ініціювали в умовах світової війни унікальний просвітницький проєкт, відбулася. І це стало першою презентацію України в Швеції не як частини Російської імперії, а як самостійного та самодостатнього народу з власною територією, історією, культурою, художньою літературою та сучасним політичним життям, який на короткий час з 1918 р. до 1920 р. домігся незалежності. Виходячи зі змісту збережених і опублікованих нині листів, можна стверджувати, що початок співпраці між Альфредом Єнсеном (редактором згаданого проєкту) та Степаном Рудницьким (одним з його авторів), відноситься до січня 1918 р. Публікація книги відбулася у 1921 р. Крім Степана Рудницького, у підготовці книги до друку взяли участь Володимир Гнатюк, Василь Панейко та деякі інші. Участь у роботі над проєктом Михайла Грушевського не виглядає остаточно доведеною.

Бібліографія:

 1. RudnickijSt. Ukrainarna: Ländet Ukrain as geofrafi, Ukrainska folket. Stocholm: Edit. M. Ehrenpreis, A. Jensen, 1921. 20 s.
 2. Ukrainarna. Under medverkan av D:r, S.Jefremov, M. Hrusjevskyj red. av M. Ehrenpreis och A. Jensen. Med illustrationer och Kartor. Sthim., P.A. Norstedt, tr. P. Palmquist, 1921, 8(7), 130 s., 4 pl.bl, 1 kartbl. = Nationernas Bibliotek. Skildringar av Folk och land, 4.
 3. Єнсен Альфред // Некрологи. Заслужені для української науки і українознавства діячі, що померли в рр. 1918‒1923 // Україна. 1924. №3. С.182.
 4. Ковалевська О. Видання підручника з географії для українських гімназій за матеріалами листування Степана Рудницького та Валентина Отамановського // Історіографічні дослідження в Україні. Ін-т історії України НАНУ. Вип. 27. 2017. С. 18–29.
 5. КовалевськаО. Степан Рудницький та його науковий доробок // Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ. І. Андрущенко. В 5-х кн. Кн. 1. Історія. Теорія. Методологія. Термінологія. Київ: Темпора, 2017. С. 7‒69.
 6. Листування Степана Рудницького / упоряд., вступ. стаття, прим. П. Штойко; відп. ред. О. Купчинський. Львів: Видавництво НТШ, 2006. 435 с.
 7. Пиріг Р.Я., Тельвак В.В. Михайло Грушевський: біографічний нарис. Київ: Либідь, 2017. С. 115.
 8. Рудницький С. Початкова географія для народних шкіл // Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ., рос. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 3. Географія. Початки досліджень. Київ: Темпора, 2018. С. 577‒682.
 9. Рудницький С. Україна й Українці // Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ., рос. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 3. Географія. Початки досліджень. – Київ: Темпора, 2018. – С. 525‒551)
 10. Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 1. Історія. Теорія. Методологія. Термінологія. Київ: Темпора, 2017. 716с.: іл. додаток
 11. Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О.Ковалевська, пер. з нім., чеськ. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 2. Геополітика. Київ: Темпора, 2017. 614 с.
 12. Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ., рос. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 3. Географія. Початки досліджень. Київ: Темпора, 2018. 937 с.
 13. Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 4. Основи землезнання. Київ: Темпора, 2018. 959 с.
 14. Степан Рудницький. Історія. Геополітика. Географія / уклад., авт. передм., комент., упоряд. візуальних матеріалів О. Ковалевська, пер. з нім., чеськ. І. Андрущенко. В 5-ти кн. Кн. 5. Геологія і геоморфологія. Київ: Темпора, 2018. 544 с.
 15. ТельвакВ., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Видавництво «СВІТ», 2016. 440 с.: іл.
 16. ШаблійО. Академік Степан Рудницький ‒ фундатор української географії. Львів‒Мюнхен: Ред-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1993. 223 с.
 17. Штойко П. Степан Рудницький. 1877‒1937: життєписно-бібліографічний нарис/ відп. ред О. Купчинський; Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові. Л. [б.в.], 1997. 181 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30