Введення в науковий обіг іншомовних документів із фондів ЦДНТА України: проблеми і пошуки

Автор(и)

  • Марат Балишев кандидат історичних наук, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208
  • Ганна Голубкіна провідна спеціалістка відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0003-1083-3228

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.084

Ключові слова:

науково-технічна документація; іншомовний документ; ЦДНТА України; зарубіжні об’єкти

Анотація

Метою публікації є висвітлення стану опрацювання іншомовних документів із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. У статті охарактеризовано основні проблеми виявлення, опрацювання, ідентифікації та атрибуції іншомовних документів, правильного занесення їх в описи. Відзначено специфіку залучення до науково-довідкового апарату баз даних, каталогів, реєстрів тощо. Методика дослідження проблематики базується на комплексному застосуванні загальнонаукових і спеціально-наукових методів, а саме: аналізі та дослідженні джерел науково-технічної інформації, систематизації даних. Наукова новизна статті зумовлена джерелознавчою вартістю іншомовних документів для дослідження історії розвитку науки і техніки в Україні та за кордоном. Комплексний пошук дозволив констатувати значне мовне та географічне різноманіття документів у фондах ЦДНТА України. Наявна документація має різні пласти джерельної інформації, дозволяє встановити факти обміну досягненнями науки вітчизняних та закордонних науковців, дослідити інтеграцію напрацювань у промисловий потенціал інших країн світу. Наведено приклади проєктної, конструкторсько-технологічної, патентної іншомовної документації, іншомовних документів фондів особового походження у ЦДНТА України. Перспективи подальших студіювань полягають у більш детальному виявленні і дослідженні цієї категорії архівних документів, створенні науково-довідкового апарату. Висновки. ЦДНТА України зберігає значний за обсягом і видами масив науково-технічної документації. Розпочата робота з дослідження іншомовної НТД сприятиме більш повному вивченню різноманітних явищ та процесів розвитку науки і техніки.

Бібліографія:

  1. Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України. 1911–1992 : довідник. Т. 1 / ЦДНТА України; уклад.: М. А. Балишев, О. В. Балишева, О. І. Барикіна, О. Є. Дождьова. Харків, 2008. Т. 1. С. 9.
  2. Центральний державний науково-технічний архів України : анотований реєстр описів фондів. 2-е вид., пер. Харків: ЦДНТА України, 2019. 460 с.
  3. Балишев М. А. Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю // Студії з архів. справи та документознавства. 2008. Т. 16. С. 61–64.
  4. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархів України. УДНДІАСД; укр. версія Г. В. Папакіна. 2-ге вид. Київ, 2002. 48 с.
  5. Себта Т. М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел ХІХ – початку ХХІ ст. / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Київ, 2008. С. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14