Листи Володимира Левинського до Володимира Дорошенка за 1950–1953 рр. з архіву Української вільної академії наук у США

Автор(и)

  • Ігор Гирич доктор історичних наук, завідувач відділу джерел з історії України ХІХ – початку XX ст., Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0002-9999-5620

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.155

Ключові слова:

українські соціал-демократи; Революційна українська партія; українська еміграція в Європі та Північній Америці; фінансова допомога; еміграційні видання в Австрії та США

Анотація

Мета публікації – залучити до наукового обігу збережені листи, що датуються 1950–1953 рр., діяча Української соціал-демократичної партії в Галичині Володимира Левинського (1880–1953) до бібліографа, видавця і редактора, директора бібліотеки НТШ, історика визвольного руху та культури, діяча УСДРП із Наддніпрянщини, одного з керівників Союзу Визволення України Володимира Дорошенка (1879–1963). Листи виявлені автором у фонді «Дорошенко Володимир (1879–1963), бібліограф, літературознавець, громадський і політичний діяч» (Ф. 76), що зберігається в Архіві-музеї імені Дмитра Антоновича Української вільної академії наук у Нью-Йорку (США). Методологія дослідження базується на застосуванні принципів цілісності вивчення історичних джерел та об’єктивності. Використано порівняльно-історичний, типологічний, описовий, антропологічний, біографічний і психоаналітичний методи, що дало змогу скласти уявлення не лише про особистість адресанта, а й висвітлити побут, громадську та наукову діяльність української еміграції під радянською окупацією Австрії у післявоєнний час. Наукова новизна. Зазначені листи В. Левинського, створені ним в останні роки життя у Відні (Австрія), публікуються вперше. Листи є автографами. Вони перш за все розкривають фізичний та внутрішній психологічний стан адресанта, а також взаємовідносини між українцями-емігрантами, деталізують їхні окремі біографічні дані та творчі плани. Висновки. Листи В. Левинського мають значну інформаційну цінність. Введення їх до наукового обігу сприятиме дослідженню біографії діяча та значною мірою розширить історичні знання про побутування і діяльність української політичної еміграції у повоєнний період в Європі.

Бібліографія:

  1. Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування) / підготовка текстів І. Гирича // Молода нація. 2002. № 3(24). С. 177–240.
  2. Гирич І. У тіні В. Липинського (Андрій Жук як політичний мислитель й дослідник історії визвольного руху) // Молода нація. 2002. № 3(24). С. 45.
  3. Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття // До джерел: зб. наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ-Львів, 2004. Т. 1. С. 441–454.
  4. Кобута Л. П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії // Українська біографістика: зб. наукових праць. Київ, 2011. Вип. 8. С. 214).
  5. Левинський В. Селянство і соціалдемократія. Львів, 1910. С.
  6. Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині. Київ, 1914. С. 115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14