Відображення в архівних джерелах суспільно-політичних процесів у західних областях УРСР у 1939–1950-х роках

Автор(и)

 • Юрій Сорока доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7192-7159

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.144

Ключові слова:

західноукраїнські землі; суспільно-політичні процеси; архівні документи; аналіз, класифікація; інформаційний потенціал

Анотація

Мета публікації – окреслити роль і місце архівних джерел як одного з ключових елементів наукового дослідження специфіки розвитку західноукраїнських земель у період кінця 1930-х – 1950-х років, що була зумовлена сукупністю складних етнокультурних та демографічних процесів. Розкрито впливи різних політико-державних систем, встановлення тоталітарних моделей управління. Методологія дослідження ґрунтується на дотриманні принципів об’єктивності та всебічності у вивченні історичних джерел. Реалізація методологічних принципів забезпечувалася шляхом комплексного застосування апробованих у сучасній історичній науці дослідницьких методів. Методи критичного аналізу, синтезу, історико-порівняльний та проблемо-хронологічний уможливили дослідження важливих аспектів соціальних, територіальних та демографічних змін, динаміки розвитку політико-державних структур на західноукраїнських землях у зазначений період. Наукова новизна. З огляду на актуальність досліджуваної проблеми та необхідність її всебічного вивчення, автор на основі залучення до аналізу інформації низки неактуалізованих архівних документів визначає роль архівних джерел у дослідженні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях у 1939–1950-х роках. Висновки. Ключовим елементом наукового пошуку в будь-якому дослідженні є повнота джерельної бази як головної передумови об’єктивності та глибини отриманої інформації, її всебічності й достовірності. Саме архівні документи, зосереджені у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, державних архівів Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей виступають джерельним підґрунтям вивчення й висвітлення суспільно-політичних, етнічних, демографічних процесів у західних областях УРСР у 1939–1950-х роках.

Бібліографія:

 1. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2-х кн. Київ: Либідь, 1994. Кн. 1. 432 с.; Кн. 2. 688 с.
 2. Національні відносини в Україні у ХХ ст. : зб. документів і матеріалів / редкол. І. Курас, М. Панчук та ін. Київ: Наукова думка, 1994. 558 с. та ін.
 3. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: нові документи і матеріали. Київ: Дніпро, 1996. 496 с.
 4. Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. Тернопіль: Книжково-журн. вид-во «Тернопіль», 1997. 440 с.
 5. Сергійчук В. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944–1953 рр.: нові документи і матеріали. Київ: Дніпро, 1998. 944 с.
 6. Сергійчук В. Правда про «Золотий вересень» 1939-го. Київ: Українська видавнича спілка, 1999. 128 с.
 7. Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни: документи з українських архівів і польські публікації. Київ: Українська видавнича спілка, 2003. 576 с.
 8. Сергійчук В. Трагедія Волині: причини і перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Київ: Українська видавнича спілка, 2003. 140 с.
 9. Шаповал Ю. І. Війна після війни // Літопис УПА: Нова серія. Т. 3. Київ–Торонто: Літопис УПА, 2001. С. 9–40.
 10. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х років: документи, матеріали, спогади. У 3-х т. / НАН України; під ред. Ю. Ю. Сливки. Львів: Місіонер. Т. 1. 1996; Т. 2. 1998; Т. 3. 2002.
 11. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Інститут історії України НАН України. URL: http://archive-vuchk.history.org.ua/uk/node/8 (дата звернення: 20.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14