Випуск 1-6 (242): січень – грудень, 1999

Увесь випуск в одному файлі

Зміст (Contents)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716 “Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки”

Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки

Статті та повідомлення

Дубровіна Л. А., Зубкова Н. М. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І.Вернадського як архівна установа

Новохатський К. Є. Документ Національного архівного фонду – документальна пам’ятка історії та культури: співвіднесення понять

Публікації архівних документів

Надтока О. М., Пасько І. В. До історії видання українського перекладу Євангелія в 1906-1911 рр. (листи О. Г.Лотоцького до О. О.Шахматова)

Огляди джерел і документальні нариси

Слюдикова Т. Б. “Літописи життя та діяльності” С.А.Подолинського (1850-1891)

Іщенко А. М. Документи ЦДАГО України з історії західноукраїнських земель 1944-1953 рр.

Борисенко С. А. Окремі аспекти Українсько-російської мирної конференції 1918 року (за документами ЦДАВО України)

Використання архівних документів

Прилепішева Ю. А. Участь українських археографів у вдосконаленні нормативної бази публікації документів ДАФ СРСР (1946-1991)

До історії архівної справи в Україні

Матяш І. Б. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-1930-х рр.

У Міжнародній раді архівів

Проект реформи МРА: пропозиція Генерального секретаря Виконкому МРА Яна ван Альбади – Міжнародна рада архівів – організація, що служить своїм членам та архівній професії

Пошуки та знахідки в архівах

Ульяновський В. І. Архівні зацікавлення Павла та Олександри Скоропадських

Цепенда І. Є. Невідомий документ з питань пропагандистської діяльності ОУН-УПА

Пихтіна Л. А. Тарнівські майстри пензля

Критика та бібліографія

Мушина М. Путівник по архівах Словаччини

Карамаш С. Ю. “Архівні розвідки” Дмитра Малакова

Орест-Нестор Ярославич Мацюк