Випуск 3-4 (302-303): травень – серпень, 2016


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 25-ї річниці незалежності України

Ємельянова Т. О. Концепт “незалежність” в аудіовізуальних документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

 

Григорчук Н. В. “Я думкою і тепер вже козак, але малий…” (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років)

 

Ухач В. З. Сучасна історіографія ролі українських націоналістів у становленні Карпатської України

 

Статті та повідомлення

Майстренко А. А. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд

 

З історії архівів та архівних зібрань

Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років

 

Огляди джерел та документальні нариси

Білоусова Л. Г. Українці на Далекому Сході: міграційні потоки у ХІХ – на початку ХХ cтоліть

 

Горбунова Г. А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського

 

Бєлая О. М. Документи до біографії першого київського міського архітектора А. І. Меленського у Державному архіві Київської області

 

Дубовик С. О. Особовий фонд В. О. Коротича у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача)

 

Ємчук О. І. Джерельно-інформаційний потенціал особових фондів Державного архіву м. Києва

 

Касян Л. Г. Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

 

Метка Л. О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень

 

Рожко В. Є. Архівне зібрання Інституту Дослідів Волині та Товариства “Волинь” у Вінніпезі (Канада) у фондах Державного архіву Волинської області

 

Тихенко В. О. Документи з історії Світового Конґресу Українців

 

Янковенко О. О. Україна в трагічні дні 1941–1942 років: щоденниковий дискурс (фондово-джерелознавчий огляд)

 

Фотодобірка. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги). Упорядник Любарська Л. В.

 

Публікація архівних документів

Морозова А. В. Пам’яткоохоронна діяльність Прилуцької земської управи за доби Директорії УНР

 

Інформація і рецензії

Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С. XVI Міжнародна конференція архівів “Складні питання іcторії та архіви” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata (19–20 травня 2016 р., м. Варшава)

 

Каменєва С. А. Українська наукова конференція “Шляхами незалежності: історичний аспект” (18 серпня 2016 р., м. Київ)

 

Решетченко Д. В. Створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ

 

Ювілеї

Верстюк В. Ф. Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-річчя від дня народження)

 

In memoriam

Пам’яті Богдана-Романа Хаварівського