Випуск 5-6 (304-305): вересень – грудень, 2016


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

Пиріг Р. Я. Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року в контексті подальшої долі вченого

 

Гирич І. Б. Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві

 

Масненко В. В. Трансформація теоретичних засад наукового дискурсу М. С. Грушевського в контексті етнології та соціальної антропології

 

Орел Ю. В. Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених

 

Панькова С. М. Михайло Грушевський та “Украинский Вестник” у світлі листів Олександра Лотоцького (1906 рік)

 

Пономарьов О. М. Листи Володимира Ястребова до Михайла Грушевського (1895 рік)

 

Тельвак В. В. Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання (кінець 1924 року)

 

Фотодобірка. Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Упорядник Любарська Л. В.

 

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Архівний менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства

 

Палієнко М. Г. Образ “архіву” в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій

 

Бойко В. Ф. Розроблення нової редакції Класифікатора управлінської документації

 

Коник Ю. О. Інформаційний потенціал межових книг Півдня України та особливості його використання

 

Федорович О. В., Хозяшева Г. І. Візит делегації польських архівістів до Миколаївщини

 

З історії архівів та архівних зібрань

Байдич В. Г. Сторінки архівної справи на Поділлі у міжвоєнний період

 

Буценко Н. Д. Доля архівних установ Донецької області в 2014–2015 роках: виклики часу

 

Григорчук Н. В. Створення Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР

 

Огляди джерел та документальні нариси

Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Зародження хімічної промисловості на Луганщині в архівних документах

 

Ващук Л. В. Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Лоштин Н. Т. Бібліотека монастиря та парафії каноніків регулярних Св. Гробу господнього у польському місті Лежайську (за матеріалами інвентаря кінця XVIII століття)

 

Масіян Н. Б. Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області)

 

Саранча В. І. Фонди особового походження архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради як джерело з історії міста (1880–2005 роки)

 

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Оперна співачка Марія Сокіл-Рудницька

 

Фотодобірка. “Поезіє, сонце моє оранжеве!” (до 80-річчя від дня народження І. Ф. Драча ). Упорядник Макарова Т. О.

 

Публікація архівних документів

Величко О. Г., Козлова І. В. Шкільна мандрівка до дніпровських порогів (1901 рік)

 

Кононенко І. І., Полякова Ю. Ю. Спогади сучасників про видатного діяча українського театру М. Л. Кропивницького

 

Марканич М. В. Переміщення архіву п’яти коронних міст Марамороша до крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому (за документами Державного архіву Закарпатської області)

 

Фрасинюк О. Н. Українські золотарі XVI–XVIII століть у дослідженнях Д. М. Щербаківського

 

Інформація і рецензії

Ващенок І. І. Відзначення 120-річчя утворення Чернігівської губернської вченої архівної комісії у Державному архіві Чернігівської області (23 листопада 2016 р.)

 

Касян Л. Г. Нове науково-довідкове видання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

 

Лисенко О. Є., Крупина В. О. Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років