Випуск 1 (306): січень – лютий, 2017


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя початку Української революції 1917–1921 років

Войтович О. В. Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року)

 

Кучерук О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри

 

Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Упорядник Любарська Л. В.

 

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року)

 

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. “Національний архівний фонд”: поняття, склад, структура

 

Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію

 

З історії архівів та архівних зібрань

Доліновський В. І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій

 

Карпенко О. В. “Тут уперше він був прочитаний”: до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка

 

Сухих Л. А. “Список актових книг, хранящихся в Киевском центральном архиве”: до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг)

 

Огляди джерел та документальні нариси

Романова К. В. З історії українських навчальних закладів та наукових осередків Європи у міжвоєнний період (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

 

Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського

 

Ийслуу А. Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва)

 

Паламарчук С. В. З історії міста Ізмаїла (османська доба)

 

Петришак Б. І. Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття

 

Шаповал А. І. Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва

 

Публікація архівних документів

Журжа І. В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України)