Випуск 2 (307): березень – квітень, 2017


Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

Бондар В. О., Величко О. Г., Козлова І. В. Олександрівськ. Рік 1917. Події Української національної революції на Запоріжжі (за документами Державного архіву Запорізької області)

 

Кузьмук О. С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України

 

Шинкаренко О. І. Події Української революції на Херсонщині в документах Державного архіву Херсонської області

 

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. “Національний архівний фонд”: поняття, склад, структура (продовження. Початок статті – у випуску 1(306) за 2017 р.)

 

Бездрабко В. В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні

 

Бобрицький С. М., Захарчук А. В. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України)

 

Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

 

Ухач В. З. “Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку”: ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія)

 

Огляди джерел та документальні нариси

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України)

 

Бєлая О. М. Фонд “Колекція карт та креслень” Державного архіву Київської області як джерело вивчення історії Київщини

 

Касян Л. Г. Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за аудіовізуальними документами Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

 

Кирилюк А. О. Джерела з історії римо-католицьких монастирів Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області

Лоштин Н. Т. Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття)

 

Распутіна Л. А. Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області)

 

Хромов А. В. Жертви “червоного терору” 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області)

 

Чучман Х. Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС

 

Каменєва С. А. Науково-практична конференція до 85-річчя утворення Київської області “Київщина: історія та сучасність” (6 квітня 2017 року)

Архівна справа за кордоном

Томаш Матушак. Державні архіви II Речі Посполитої: правові засади та організація

 

Особистості

Бажан О. В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження)

 

Власенко С. І., Лисенко О. Є. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія

 

Калакура Я. С. Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів

 

Палієнко М. Г. “Празький архів” у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія

 

Патриляк І. К. Дослідник важких питань вітчизняної історії

 

Клименко Т. А. Учений, політичний та громадський діяч В. М. Доманицький (1877–1910)