Випуск 3-4 (308-309): травень – серпень, 2017

Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя Української революції 1917–1921 років

Орел Ю. В. Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1921 років

 

Пахоменков Ю. Г., Юзбашева Н. Л. Революційні події 1917–1921 років на Придніпров’ї в архівних документах

 

До 80-х роковин «Великого терору» в Україні – масових політичних репресій 1937–1938 років

Булгакова Т. О. Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки)

 

Киструська Н. В., Шумейко О. В. Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області)

 

Клименко Т. А. Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині

 

Архіви в сучасному світі

Мага І. М. Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

 

Статті та повідомлення

Байдич В. Г. Використання архівної інформації у Державному архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках

 

Ємельянова Т. О. Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики)

 

Приходько Л. Ф. Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти

 

Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання

 

Огляди джерел та документальні нариси

Балишев М. А., Голубкіна Г. С. Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого)

 

Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування)

 

Каменєва С. А. «Губернію Київську здав… губернію прийняв» (із документів Державного архіву Київської області)

 

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського

 

Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік

 

Редько О. М. «… бажаю … дочекатися визволення України…» (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового)

 

Публікація архівних документів

Пономарьов О. М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.)

 

Інформація і рецензії

Папакін Г. В. Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії

 

Реєнт О. П. Нове дослідження з проблем регіональної історії

 

Рожко В. Є. Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження)