Випуск 5-6 (310-311): вересень – грудень, 2017

Увесь випуск в одному файлі

 

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя створення першого державного органу управління системою архівних установ України

Засідання “Круглого столу” з міжнародною участю “Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього” (21 вересня 2017 р., м. Київ)

 

Маврін О. О. Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках

 

Ємельянова Т. О. Нотатки з історії кіноархівів

 

Клименко Т. А. Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області

 

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Комплексний науково-святковий івент на тему: “Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття”

 

Любарська Л. В. Фотодобірка

 

До 70-річчя журналу “Архіви України”

Бандура М. В. Надійний супутник архівістів та істориків

 

“Архіви України”. Фотодобірка

 

Статті та повідомлення

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації

 

Калакура Я. С. Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту

 

Переверзєва Л. М., Колісник О. В. Створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини

 

Ухач В. З. “Важкі” питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків

 

Огляди джерел та документальні нариси

Бабенко О. О. Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС

 

Марканич М. В. Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі

 

Масіян Н. Б. Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча)

 

Романова К. В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції

 

Архівна справа за кордоном

Бездрабко В. В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи

 

Особистості

Колесник І. І. Діалог з істориком

 

Мага І. М. Учитель

 

Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства

 

Пиріг Р. Я. Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви

 

Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури

 

Публікація архівних документів

Вовк О. Б., Демченко Л. Я. “Даби публичніе дѣла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях предположенному” (до історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.)

 

Фрасинюк О. Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського

 

Інформація і рецензії

Андрієвська Л. В. Міжнародна науково-практична конференція “Архіви в сучасному світі: виклики та завдання” (7–8 грудня 2017 р., м. Київ)

 

Гуль О. В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття

 

Палієнко М. Г. 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.)

 

Чернятинська Ю. Г. VIІ Конгрес польських архівістів “Архіви без кордонів” (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща)