Випуск 1 (312): січень – лютий, 2018

Весь випуск (PDF, 3,14 Mb)

 

ЗМІСТ 

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2018.312 

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (28 лютого 2018 року)

 

Про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2017 році та пріоритети Укрдержархіву на 2018 рік

 

Статті та повідомлення

Майстренко А. А., Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд

 

Чернятинська Ю. Г. Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання

 

Огляди джерел та документальні нариси

Бабенко О. О., В. П. Колєчкін. Технологія фальсифікації карних справ учасників “контрреволюційної військово-повстанської націоналістичної організації” у 1937–1938 роках (за документами Державного архіву Кіровоградської області)

 

Ващук Л. В. Творчість українських митців за кордоном: джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ

 

Дубовик С. О. Документи особового фонду мистецтвознавця П. Ф. Оболенцева у ЦДАМЛМ України як джерело вивчення історії українських художніх студій початку ХХ століття

 

Левчук О. В. Економічні реалії міського повсякдення у пресі Києва 1905–1914 років

 

Решетченко Д. В. Історія Організації українських націоналістів (за фондами ЦДАЗУ)

 

Саранча В. І. Фонди рекрутських присутствій Державного архіву Полтавської області

 

Токаленко П. О. Хроніка подій Першої російської революції у документах державних архівних установ південних регіонів України (1905–1910 рр.)

 

Архівна справа за кордоном

Бездрабко В. В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості

 

Масіян Н. Б. Огляд архівних зібрань Північного Тіролю та фондів Тірольської університетської і крайової бібліотеки (Австрія)

 

Особистості

Балишев М. А. Архівіст – архівісту. До ювілею Євгена Семенова

 

Публікація архівних документів

Лоштин Н. Т. “Правильник” 1934 року бібліотеки Греко-католицької духовної семінарії у Львові (за документами ЦДІА України, м. Львів)

 

Опацький І. Ю. Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-Василенко (за матеріалами листування)

 

Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського

 

Інформація і рецензії

Климович Н. М. “Територія АРХІВ: діалог з документом” – новий проект ЦДАМЛМ України

 

Легун Ю. В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922–2017)