Випуск 2-3 (313-314): березень – червень, 2018

Весь випуск (PDF, 4,94 Mb)

ЗМІСТ 

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2018.313-314

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває

Маврін О. О. “Перспективний видавничий план” як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років

Петришак Б. І. Дослідження суспільно-економічної історії Галичиниукраїнськими та польськими вченими: здобутки й перспективи

Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

Огляди джерел та документальні нариси

Гулюк Є. Ю. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів

Дубовик С. О. Український професійний театр кінця ХІХ – початку ХХ століть (за документами особового фонду українського театрознавця П. П. Перепелиці)

Івашко Р. В. Проведення Ювілейного року середини XV століття у Короні Польській

Касян Л. Г. “Такий я ніжний, такий тривожний…” (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах)

Лях Г. В. Церковно-парафіяльне літописання на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Морозова А. В. Нові документи до біографії Г. Ф. Вороного (до 150-річчя від дня народження вченого)

Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал

Петренко О. С. Генерал Валентин Естергазі та його родина – власники маєтків на Правобережній Україні

Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії

Фотодобірка. Любарська Л. В. До 100-річчя від дня народження О. Т. Гончара

Публікація архівних документів

Журжа І. В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України

Місюк М. Д. Діяльність архімандрита Алексія (Олександра Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 1920–1930-х роках (на основі документів Державного архіву Закарпатської області)

Пономарьов О. М. До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети

Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського

Шаповал А. І. Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)

Ювілеї

Щербак М. Г. Історику і архівісту Юрію Кулінічу – 70