Випуск 5-6 (316-317): вересень – грудень, 2018

Весь випуск (PDF, 16,4 Mb)

ЗМІСТ 

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2018.316-317

Статті та повідомлення

Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу

Клименко Т. А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області

Огляди джерел та документальні нариси

Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Шлях милосердя: діяльність Товариства Червоного Хреста на Луганщині (1918–2018 рр.)

Булгакова Т. О. До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва)

Гречко М. В. «Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание» (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у документах ЦДАГО України)

Доліновський В., Слюсарек К. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст

Дубовик О. С. Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження)

Ийслуу А. Е. Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825–1855): між покровительством і здібностями

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті

Сємков В. Г. Радіоскрипти радіо «Свобода» як джерело інформації про події в Україні другої половини ХХ століття

Тихенко В. О. Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

Шаповал А. І. Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського

Публікація архівних документів

Батрак Л. В. Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції «Український музей в Празі» ЦДАГО України)

Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.)

Орел Ю. В. Документи про службу Януша Корчака (Г. О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу

Пономарьов О. М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках

До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів» (6 грудня 2018 р., м. Київ)

Гула О. Г. Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський)

Коломієць Н. А. Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ)

Палієнко М. Г. Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія)

Паламарчук Л. В., Чернятинська Ю. Г. Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі