Випуск 2 (319): квітень – червень, 2019

Весь випуск (PDF, 26,8 Mb)

ЗМІСТ 

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2019.319

Подія

Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека іменіСимона Петлюри в Парижі як місце національної пам’яті (до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри та 90-річчя відкриття бібліотеки) (pdf, 5 Мб)

Орел Ю. В. Огляд документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри (pdf, 258 Кб)

До 140-річчя від дня народження С. В. Петлюри (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 4 Мб)

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу (pdf, 370 Кб)

Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив XXI століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) (pdf, 322 Кб)

З історії архівів та архівних зібрань

До 100-річчя Державного архіву Черкаської області (добірка документів). Упорядник – Т. А. Клименко (pdf, 4 Мб)

Когут А. А. Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: до 25-річчя установи (pdf, 3 Мб)

Огляди джерел та документальні нариси

Боровський О. С. Діяльність одеської Комісії з охорони та опрацювання революційних архівів (1917–1922 рр.) (pdf, 234 Кб)

Вербовий О. В., Власенко С. І. Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання) ЦДАГО України як комплекс джерел з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни (pdf, 198 Кб)

Карамаш C. Ю. Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В. М. Челомея (pdf, 465 Кб)

Мельничук О. М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (pdf, 3 Мб)

Монич О. І. Миколаївський монастир у селі Alsó Karaszló (Заріччя) (за документами Державного архіву Закарпатської області) (pdf, 350 Кб)

Новохатський К. Є. Нові видання листування академіка В. І. Вернадського з української тематики (pdf, 208 Кб)

Резнік І. С. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 100-річчя від дня заснування) (pdf, 6 Мб)

Ящук А. В. Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття (pdf, 667 Кб)

Публікація архівних документів

Пономарьов О. М. Донесення запорозької розвідки про події у Кримському ханаті середини XVIII століття (pdf, 342 Кб)

Срібняк І. В. Національно-освідомлююча діяльність СВУ в таборі полонених та інтернованих Ізмід (Османська імперія) на початку Першої світової війни: невідомий документ із фондів ЦДАГО України (pdf, 298 Кб)

Інформація і рецензії

Круглий стіл «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту» (11 червня 2019 р.) (pdf, 2 Мб)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 297 Кб)