Випуск 3 (320): липень – вересень, 2019

Весь випуск (PDF, 12,3 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2019.320

Статті та повідомлення

Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму) (pdf, 226 Кб)

Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування (pdf, 381 Кб)

Подворна Л. С. Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»: історія та сьогодення (pdf, 5 Мб)

Токаленко П. О. Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905–1907) (pdf, 240 Кб)

До 125-річчя від дня народження О. П. Довженка (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 2 Мб)

Цифровізація архівної справи та діловодства

Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку (pdf, 313 Кб)

Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі (pdf, 231 Кб)

Огляди джерел та документальні нариси

Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Голос кремінського баяна (до 340-річчя від дня заснування м. Кремінна) (pdf, 691 Кб)

Лях Г. В. Діяльність церковно-парафіяльних братств початку ХХ століття на теренах Поділля (pdf, 209 Кб)

Тельвак В. В., Тельвак В. П. Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга (pdf, 206 Кб)

Публікація архівних документів

Музичко О. Є. Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття (pdf, 232 Кб)

Пономарьов О. М. Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768–1774 років: стан та заходи з фортифікації (pdf, 1 Мб)

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)» (20 червня 2019 р.) (pdf, 2 Мб)

Матяш І. Б. Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти (до виходу навчального посібника професора Ярослава Калакури) (pdf, 556 Кб)

Петришак Б. І. Монографія Ольги Гуль про міське суспільство Львова ранньомодерного часу (pdf, 255 Кб)

Якобчук С. О. Комплексне довідково-інформаційне видання «Архівні установи Київщини: Путівник» (pdf, 252 Кб)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 275 Кб)